Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Uddannalse og baggrund

UDDANNELSE

Der eksistere endnu ikke en egentlig erhvervsuddannelse målrettet fagområdet træpleje. Skovskolen der er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN, under Københavns Universitet tilbyder en erhvervsuddannelse som Skov- og Natur Tekniker, der indeholder fag som dækker en begrænset del af pensum til uddannelse af træplejere. Derudover findes forskellige kurser under AMU systemet som skovskolen også tilbyder. Der arbejdes på at udvide med nye uddannelsestilbud, der er målrettet behovet inden for træplejen.
Dansk Træplejeforening samarbejder med Skovskolen om indholdet af disse uddannelser og kurser så de målrettes ETW niveauet.
DTF sælger forskellige lærebøger som samlet set dækker det teoretiske pensum. Det drejer sig om grundbogen "European Tree Worker" der er udgivet på engelsk, russisk og svensk. På dansk udgiver DTF tre guider: "Plantning af træer", "Beskæring af træer" og "Sikkerhed i træer". Endvidere har to lærer fra Beder Gartnerskole i Århus udgivet bogen "Bytræer" omhandlende økologi, biodiversitet og pleje. Tilsvarende har Henrik Sjöman og Johan Slagstedt i 2015 udgivet Träd i urbana landskap, forlag: www.studentlitteratur.se
Er der behov for mere viden, så udgiver ISA en lang række publikationer og bøger inden for træpleje.

BAGGRUND

Påtænker du en uddannelse inden for træplejen, kan det anbefales at rette henvendelse til Skovskolen på tlf. nr.: 35 33 15 00. Har du ønsker om at blive certificeret, er det nødvendigt at søge ansættelse i et af de træplejefirmaer der har certificerede medarbejdere, da uddannelsen i stort omfang er baseret på mesterlærer og praktisk arbejde.


Vurderet 5 / 5 stjerner på Facebook og over 650 likes​


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk