Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

ETW information

ETW er et selvstudie, og er dermed ikke en uddannelse, men en certificering/eksamen man skal igennem og bestå.
 
Dansk Træplejeforening arrangerer og afholder ETW certificeringen “European Tree Workers” i Danmark én til to gange om året, afhængigt af efterspørgslen. 

ETW er målrettet de fagfolk der dagligt arbejder med træpleje i marken. De kan være selvstændige, ansatte i træplejefirmaer eller i kommunernes grønne forvaltninger. De udfører træpleje og beskæring fra lift eller ved at klatre op i træerne. Certificeringen er møntet og tilrettelagt for træklatrere, men den kan også tages med baggrund i beskæring fra lift, dvs. uden at personen selv skal kunne klatre i træer. I tilfælde af, at certificeringen tages med baggrund i brug af lift, så skal der fremvises bevis for evner af brug af lift samt i redningsaktioner fra lift.

Vi gør opmærksom på, der skal arbejdes for at bestå denne certificering/eksamen, så det anbefales at have erhvervsmæssig erfaring fra branchen i min. 2-3 år inden man går op til denne certificering/eksamen.

NÆSTE ETW eksamen er d. 6 april 2024 - sidste tilmelding 1 marts 2024

Adgangskrav til ETW eksamen for kandidaten:
•      Førstehjælpsbevis (hjerte, lunge, redning), max. 3 år gammelt
•      Kursus i træklatring med anvendelse af motorsav 
•      Kursus i højderedning / Aerial rescue, der er max. 3 år gammelt *
•      Tro - og love erklæring for beskæftigelse indenfor erhvervet.
•      Underskrive Code of Ethics
•      Tro - og love selv deklaration
      
En redning ved et TCC kan noteres for en redning til ETW mod dokumentation fra et scoreskema.

*Vi har i certificeringscenteret i Danmark valgt at sætte en max. Gyldighed på 3 år på dit kursus i redning. Det har vi gjort fordi det er en yderst vigtig træning at holde ved lige, da det i vores branche kan betyde en forskel på liv eller død.

Udgifter
Afgiften opkræves hver gang man tilmelder sig, dvs. også hvis man er dumpet første gang man gik op. Afgiften skal være betalt inden man kan få lov til at gå op.
Afgiften dækker udgifter til EAC censor, DTF eksaminatorer, undervisere, lokationen og forplejning.
Ved tilmelding til ETW certificering skal der betales en pris på:

7.500,- DKK for medlemmer
8.500,- DKK for ikke medlemmer

Du kan se yderligere om priser og tilmelding HER

Derudover koster det den tid og de timer du bruger på at læse, træne, købe bøger og sætte dig ind i materialet. Herefter er udgiften et gebyr hvert 3. år for at blive re-certificeret, og den tid, og de kurser, der skal tages for at opretholde din certificering. Du kan læse mere om re-certificeringen HER.
 

Hvilke færdigheder får man blandt andet ved at blive ETW certificeret

En ETW certificeret træplejer er udlært i at vejlede om og udføre de foranstaltninger der sikrer træernes udvikling, hvilket omfatter:

  • Plantning
  • Etableringsbeskæring
  • Udtynding
  • Beskæring samt stabilisering af trækroner med stålwirer i henhold til STF standarder

Endvidere har den ETW certificerede fokus på at træet ikke udgør nogen fare for mennesker eller bygninger og materiel i træets nærhed.

  • Sikker træklatring
  • Højderedning af tilskadekommen person
  • Sikker håndtering af afskårne grene eller hele træer er en vigtig del af pensum. 

Ligeledes skal kandidaten, i kraft af sin rolle som rådgiver, have indsigt i virksomhedsledelse.

Mange offentlige instanser og institutioner kræver man er ETW certificeret for at kunne arbejde for dem, og vi oplever også en større fokus end tidligere fra private kunder om de også efterspørger ETW certificerede træplejere.

Downloads

ETW regler på engelsk - Download

ETW regler på dansk - Download

Tro & Love erklæring - Download

Code of ethics - Download

Tro & Love selv deklaration - Download

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com