Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Re-certificering

Dit ETW certifikat er gældende i tre år. Efter de 3 år kan man ansøge om at blive re-certificeret.

En re-certificering gælder ligeledes i tre år. For at kunne blive re-certificeret skal du opfylde retningslinjerne fra EAC om re-certificering, som DTF følger for at kunne ansøge. Vi har oversat retningslinjerne til dansk herunder. 

9. RECERTIFICERING

9.1. ETW certifikat er gyldigt i tre år fra udstedelsesdatoen, men kan blive forlænget med yderligere tre år af EAC, men kun hvis den ETW certificerede kan frembringe

  • Bevis for praktisk træplejearbejde i 24 af de foregående 36 måneder. (Tro & Love erklæringen)

  • Bevis for et gyldigt førstehjælpsbevis. (ikke mere end 3 år gammelt)

  • Bevis for fysisk og mental evne til at udføre træarbejde i højden med en aktuel lægeerklæring eller en selv deklaration. 

  • Bevis for deltagelse på seminarer/workshops/kurser (vedr. træpleje og/eller teknisk træning) i alt 30 timer i løbet af tidligere 36 måneder.

9.2. Ansøgningen skal ske skriftligt til det nationale og skal indeholde de krævede dokumenter, og den passende betaling. Den ETW certificerede skal også bekræfte at overholde det etiske kodeks ved at underskrive ”code of ethics” erklæringen fra EAC på samme tidspunkt som ansøgningen.

9.3.    Re-certificering kan kun godkendes frem til den 31. december, et år efter certificeringens udløbsdato

9.4. Efter udløbsdatoen vil kandidatens navn i EAC-registret være markeret som "skal fornyes".

9.5. Hvis certifikatet ikke er blevet fornyet inden denne dato, skal European Tree Worker eksamen tages om.

9.6. Det nationale ETW certificeringscenter kan gøre en undtagelse, hvis det ikke har været muligt at blive re-certificeret på grund af årsager som militærindsats, barsel mv.

9.7. Det nationale ETW certificeringscenter kan efter eget skøn nægte re-certificering eller kan fratage certificeringsstatus på grund af:

usikkert arbejde

uprofessionelt arbejde

uprofessionel adfærd

Ved tilmelding til re-certificering skal der betales en pris på:

1.500,- DKK for DTF medlemmer
1.900,- DKK for ikke medlemmer

Betalingen skal senest være sekretariatet i hænde d. 1 december året før udløbet af de 3 år. Du har fået tilsendt en faktura.

Links / Downloads

EAC exam rules Jan 2021 - Download

EAC eksamens regler på dansk Jan 2021 - Download

EAC infocenter - Læs mere her

ETW certificerede (Vælg Denmark) - Læs mere her

Tro & Love - Download

Code of Ethics – Download

ISA online tests - Læs mere her
Find det under "Online Learning" i menuen.

Yderligere beviser for professionel træning kan inkludere (direkte oversat fra EAC infocenter side - se link i kassen ovenover):

  1. Arrangementer, workshops, konferencer, webinarer med et tema, som er relateret til træpleje

  2. Teoretisk, praktisk tekniske kurser eller møder, som har relation til træpleje f.eks. træpleje og sikkerhed, motorsav og arbejdssikkerhed osv.

  3. Intern uddannelse (hvis kandidaten driver egen virksomhed eller er ansat) En skriftlig bekræftelse på, at kandidaten har deltaget i dem er tilstrækkelig.

  4. Selvstudie af skriftlige udgivelser, podcasts, eller e-learning, som har formelle læringsmål inden for grenen af træpleje, og en scoret vurdering. Et bevis for at kandidaten har taget disse er højt anbefalet.

Du kan også optjene point ved at deltage i følgende:

  • Bytræseminar - 8 enheder
  • DM/EM/VM som frivillig/official - 4 enheder pr. mesterskab

Vurderingen om et kursus giver point gives ud fra fremsendt program for dagen. 

1 t = 1 point/enhed

Det er dit eget ansvar at have styr på, hvornår du skal re-certificeres, og sørge for du har underskrevet relevante dokumenter, samlet dokumentation for 30 optjente point/timer/enheder af undervisning, og sendt tingene ind til sekretæren samt betalt senest d. 1 december i det pågældende år. 

Vi sender en påmindelsesmail ud i starten af det pågældende år, som blandt andet også indeholder de papirer du skal underskrive for at blive re-certificeret. Du er velkommen til at sende dine dokumenter ind løbende. Vi udsender en faktura til hver enkelt ca. 1 nov, medmindre man på forhånd har tilkendegivet man ikke ønsker en fornyelse. 

Vi skal have alt materiale tilsendt og indbetalingen skal være foretaget senest d. 1 december, da vi laver en samlet indberetning til EAC primo december det pågældende år.

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com