Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Bytræprisen

Prisen blev indstiftet i 2009, under cand.hort. Carsten Vislers formandsperiode. Frem til og med 2013 under navnet DTF prisen, Dansk Træplejeforenings Pris. Prisen uddeles i forbindelse med afholdelse af det årlige Bytræseminar. Det finder sted i slutningen af året på Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ( IGN, den tidligere Kgl. Veterinær og Lansbohøjskole). Bytræseminaret afholdes i nært samarbejde med Skov & Landskab under IGN.
Prisen skal ses som en hædersbevisning for en ekstraordinær indsats der er ydet for at sikre- og beskytte- eller formidle viden om bytræer. Der uddeles ikke pengebeløb ved tildeling af prisen, modsat Nordisk fond for Bytræer som uddeler økonomisk støtte til forskning mv. Prisen kan gives til enkeltpersoner, kommuner og organisationer.

Navneskiftet til Bytræprisen skal ses som et led i foreningens profilering, der blev markeret i 2013 med udgivelsen af den nye folder. På folderens forside fremgår det, at DTF er en interesseforening for fagfolk der arbejder med planlægning, plantning og pleje af bytræer. Det er foreningens primære mål at sætte fokus på træerne og kun sekundært på foreningen. Derfor er det en naturlig udvikling, at prisen nu i 2014 skifter navn til Bytræprisen.

Bytræer skal forstås som træer der primært er plantet ud fra et arkitektonisk formål. Skovtræer og træer der indgår i produktion af landbrugsafgrøder i form af fx læhegn er derfor ikke omfattet. Derimod vil træer der indgår i alleer, eller trærækker langs med vejnettet ude i det Danske landskab være omfattet af begrebet Bytræer. Det samme er tilfældet med pryd-træer i haver og parker, uanset om haven/parken ligger på landet eller inde i en by, de er også omfattet af begrebet bytræer.

Bytræprisen, indstiftet af DTF, overrækkes på Bytræseminaret  

DTF kan vælge at uddele en pris til en person, firma, kommune eller institution der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for bytræer i Danmark. Bytræprisen er en æresbevisning og består bl.a. af et diplom. Formålet med prisen er at fremme forståelsen for bytræer og give såvel prismodtageren som foreningen omtale i medierne.

Bytræprisen, der tidligere hed DTF prisen, blev første gang uddelt på Bytræseminaret i 2009.

Foreningens medlemmer, inklusive præsidiet og bestyrelsen, kan foreslå kandidater til prisen, den endelig beslutning tages af bestyrelsen.

Modtagerne af Bytræprisen har alle gjort en bemærkelsesværdig forskel til gavn for miljøet med udgangspunkt i træet. Alle modtagerne gennem årene er nævnt under menupunktet Bytræsprisen eller via forsiden

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com