Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Bytræprisen

Prisen blev indstiftet i 2009, under cand.hort. Carsten Vislers formandsperiode. Frem til og med 2013 under navnet DTF prisen, Dansk Træplejeforenings Pris. Prisen uddeles i forbindelse med afholdelse af det årlige Bytræseminar. Det finder sted i slutningen af året på Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ( IGN, den tidligere Kgl. Veterinær og Lansbohøjskole). Bytræseminaret afholdes i nært samarbejde med Skov & Landskab under IGN.
Prisen skal ses som en hædersbevisning for en ekstraordinær indsats der er ydet for at sikre- og beskytte- eller formidle viden om bytræer. Der uddeles ikke pengebeløb ved tildeling af prisen, modsat Nordisk fond for Bytræer som uddeler økonomisk støtte til forskning mv. Prisen kan gives til enkeltpersoner, kommuner og organisationer.

Navneskiftet til Bytræprisen skal ses som et led i foreningens profilering, der blev markeret i 2013 med udgivelsen af den nye folder. På folderens forside fremgår det, at DTF er en interesseforening for fagfolk der arbejder med planlægning, plantning og pleje af bytræer. Det er foreningens primære mål at sætte fokus på træerne og kun sekundært på foreningen. Derfor er det en naturlig udvikling, at prisen nu i 2014 skifter navn til Bytræprisen.

Bytræer skal forstås som træer der primært er plantet ud fra et arkitektonisk formål. Skovtræer og træer der indgår i produktion af landbrugsafgrøder i form af fx læhegn er derfor ikke omfattet. Derimod vil træer der indgår i alleer, eller trærækker langs med vejnettet ude i det Danske landskab være omfattet af begrebet Bytræer. Det samme er tilfældet med pryd-træer i haver og parker, uanset om haven/parken ligger på landet eller inde i en by, de er også omfattet af begrebet bytræer.

PRISMODTAGERNE GENNEM ÅRENE:

2022 Skanderborg Kommune

Prisen gik i år til Skanderborg Kommune for vedholdende at forvalte en aldrende bøgeskov i Dyrehaven på en anderkendelsesværdig metode

Læs mere

2021 Ingen uddeling

2020 Ingen uddeling pga. corona

2019 Medlemmer af DTF

Prisen gik i år til ildsjælene Steen Kristensen, Jacob B. Vind og Tage Rønne for deres frivillige arbejde i DTF, samt deres mangeårige arbejde med at uddanne træklatrere gennem ETW-certificeringen

Læs mere

2018 Slots- og Kulturstyrelsen

De tildeles i år prisen fordi de i mange sammenhænge har bevist, at de går foran, og viser det ypperste inden for forvaltning af træer i de statsejede slotshaver.

Læs mere

2017 Red Byens Træer - Sandra Høj

For deres indædte kamp for bevaring af træplantninger i Hovedstaden, og at være medvirkende årsag til Københavns Kommune nu har en "træpolitik". 

Læs mere

2016 Lyngby-Taarbæk Kommune

For etablering og fastholdelse af en karakterskabende allétræplantning på Lyngby Hovedgade, hvor platantræerne holdes fuldkronede med næsten skovagtig frodighed over det relativt smalle vejprofil.

Læs mere

2015 Søren Holgersen / LDA

For sit store engagement med formidling af viden omkring bytræer i Grønt Miljø i 30 år og som redaktør af flere fagbøger som: Træer i Miljøet, Risikotræer og Træer og Buske, samt for initiativet til værdisætning af træer, VAT03.

Læs mere

2014 Niels Hvass

For sin pionerindsats for indførsel af moderne træpleje i Skandinavien ved bl.a. at være initiativtager til oprettelse af Skandinavisk Afdeling under ISA

Læs mere

2013 Birgit D.Kristensen / DN

For at redde en 90 år gammel rønneallé mellem byerne Tostrup og Møldrup i Viborg kommune fra at blive fældet samt for at den blev fredet. (Dansk Naturfredningsforening, DN)

Læs mere

2012 Palle Kristoffersen

For sin mangeårige forskningsindsats inden for bytræerne på KU

Læs mere

2011 Københavns Kommune

Program for plantning af 100.000 træer frem til 2025

Læs mere

2010 Frederiksberg Kommune

Lokalplanlægning omfatter private træer over 25 år

Læs mere

2009 Karen Attwell

For at henlede offentligheden på korrekt beskæring af vejtræer

Læs mere

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk