Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Formål

Det er Dansk Træplejeforenings formål at fremme forståelsen for bytræers vækst, plantning og pleje. Dette sker bl.a. ved at:

  • Udsende medlemsinformation
  • Opfordre forskningsinstitutioner og lign. til at forske i bytræers vækst og pleje eller efterprøve forskningsresultater fra andre lande
  • Udbrede viden om bytræers biologi, plantning og pleje og støtte uddannelsesinitiativer
  • Aktivt støtte Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer
  • Aktivt tage del i den Europæiske udvikling og harmonisering af faget træpleje.

Træer i byen er oftest markante æstetiske og arkitektoniske elementer, som udover at fortælle om livets gang via deres udspring, blomstring og løvfald, også er vigtige skalaformidlere ved mange byggerier. Derudover er træerne vigtige som lægivere og som hjemsted for fugle og andre af byens dyr.

Der er de seneste år forsvundet mange træer i byen på grund af elmesygen. Tabet af træer har været specielt markant langs veje, gader og i byens gårdmiljøer. Desværre var netop elmetræerne en af de få træarter, der var fantastisk modstandsdygtige mod det barske bymiljø. Derfor er også mange af byens største træer forsvundet sammen med elmene. Bl.a. som følge at elmesygen plantes der igen mange træer i byen. Træplantninger udføres af offentlige myndigheder langs gader og veje, samt af boligselskaber og private.

Det er dog ikke altid let at få træerne i byen til at gro. I forhold til på landet er træernes vækstbetingelser ofte meget vanskelige, fordi der er komprimeret jord, vejsalt og et generelt meget stort slid på de arealer hvor træerne skal gro. Derfor er det vigtigt, at nye træplantninger planlægges nøje, at de valgte planter er af en god kvalitet, samt at selve plantningen og den efterfølgende pleje gennemføres på kvalificeret niveau.

Mange af byens ældre træer skal ofte plejes (beskæres) for at undgå at de skygger i smalle baggårde, samt for at undgå farlige situationer med grene, der falder ned. Dette arbejde kræver speciel viden, og ofte også specieludstyr og -teknikker, for at undgå at skade træerne unødigt. I værste fald kan en forkert beskæring medføre at træerne efterfølgende bliver farlige, fordi forkert beskæring kan medføre at nye skud og grene vokser sig store på en måde så træerne efter få år begynder at tabe de nydannede grene, eller træet begynder at rådne.

Dette erkendes ofte først når det er for sent og træerne fældes på denne baggrund. Der findes i dag viden om hvordan træer beskæres korrekt, således at det enkelte træs særegne udtryk bevares, samtidig med at træet tager mindst mulig skade. Inden for Dansk Træplejeforening findes viden om korrekt træpleje, og det anerkendes f.eks. ikke at træernes krone skæres over (topkapning). Denne procedure er æstetisk utilfredsstillende og skader træerne.

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com