Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Plantning

Tilfredsstillende vækst

Hvornår kan nyplantede træers vækst kaldes tilfredsstillende, og hvordan kan den måles? De faglige vurderinger fra landskabsarkitekten - anlægsgartneren  og planteskolen kan ofte være modstridende. Resultatet er at man risikere at tabe 2-3 års vækst før skaden erkendes og træerne skal udskiftes.
Læs også artiklen i Grønt Miljø nr. 3 april 2016, side 4-8 om tilfredsstillende vækst.
Eller konsulter paradigmet Plant & Plej, 1975: "Enhver plantning skal i løbet af 5 år fra aflevering være så veludviklet, at der ikke hersker tvivl om, hvad der er dens idé-indhold, og hvad der er dens formål med dens tilstedeværelse i bymiljøet eller landskabet".

Planteguiden
MODELLER FOR OPBYGNING AF MAKADAM-TRÆGRUBER

MODELLER FOR OPBYGNING AF MAKADAM-TRÆGRUBER I STOCKHOLM (KOBLING AF TRÆER OG REGNVANDSOPSAMLING)

TILFREDSSTILLENDE VÆKST

TILFREDSSTILLENDE VÆKST, ET FORSKNINGSPROJEKT UNDER PARTNERLANDSKAB. STATUS OKTOBER 2015.

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com