Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Velkommen til
Dansk Træplejeforening

Seneste artikler

GOD VÆKSTJORD

DTF har i samarbejde med Skov & Landskab m.fl. udarbejdet en rapport der samler den aktuelle viden om vækstjord. 
Rapporten suppleres løbende med anbefalinger og data fra projektet gødning af træer og træplantninger.  

Se rapporterne på: www.godvaekstjord.dk 

PARTNERLANDSKAB

PartnerLandskab er navnet på den erhvervsrelaterede forskning der er et samarbejdet mellem den grønne sektors interessenter og forskere ved Skov & Landskab på Life-KU.  

DTF har i samarbejde med Dansk Planteskoleejerforening, Odense Kommune, P. Kortegaards Planteskole, Dansk Golf Union, Danske Skov- og Landskabsingeniører, Danske Anlægsgartnere, Praktiserende Landskabsarkitekter, 3F og BAT-kartellet og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere samt Skov & Landskab Life-KU, medvirket ved udarbejdelse af projekterne: Gødning af træer og træplantninger samt Håndtering af jord med fokus på projektoptimering og vækstvilkår.  

83.000 NYE TRÆER PÅ VEJ TIL KØBENHAVNERNE

Af Niels Vedersø Østergaard og Pernille Dreyer for Berlingske Tidende den 7. maj 2016

KVALITETSSTANDARD FOR PLANTESKOLETRÆER
APV_PLANTNING
APV_GENEREL
APV_FLISAFDÆKNING
APV_TRÆPLEJE
APV_LØVSAMLING
APV_FLISHUGNING
APV_BEREDSKABSPLAN
ARBEJDE I HØJDEN FRA REB

2016/11, AT-vejledning 2.4.3

Risikovurdering

Et tomt skema på 2 sider. Udfyldes før opstart på ny arbejdsopgave.

Erhvervsmæssig Træklatring

Erhvervsmæssig Træklatring - 1. udg. 11/2017

MODELLER FOR OPBYGNING AF MAKADAM-TRÆGRUBER

MODELLER FOR OPBYGNING AF MAKADAM-TRÆGRUBER I STOCKHOLM (KOBLING AF TRÆER OG REGNVANDSOPSAMLING)

TILFREDSSTILLENDE VÆKST

TILFREDSSTILLENDE VÆKST, ET FORSKNINGSPROJEKT UNDER PARTNERLANDSKAB. STATUS OKTOBER 2015.

SVAMPE SKAL DA FODRES

Af Thomas Christian de Bang Postdoc ved Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns universitet 

FORSKERE UNDERSØGER SOVENDE TRÆER

Temperaturen og de kemiske kemiske processer styre tidspunktet for hvornår træet vågner af vinterdvalen.

SVAMPESPORER OG VÆRNEMIDLER

Spørgsmål om sikkerhed og svar fra SKOV & Landskab

Kommende aktiviteter

Footlock/Ascent workshop

Program for Footlock/Ascent workshop d. 6. April i Ledreborg Slotspark

  • Kl. 08.00: Dommere og hjælpere/tidtagere møder.
  • Kl. 08.00 – 09.00: Opsætning, let morgenmad og gennemgang af reglerne.
  • Kl. 09.00 – 11.30: Træning af dommere og tidtagere.
  • Kl. 11.30: Klatrerne møder.
  • Kl. 11.30 – 12.30: Frokost ved DTF klatreudvalg. (klatrerne/dommerne/tidstagerne)
  • Kl. 12.30 – 16.00: Træning for klatrerne, dommerne og tidstagerne.
  • Kl. 16.00 - ? : Evaluering.

Tilmelding: Dommere og tidtagere: Tage Rønne 27259151 ravnehus@mail.tele.dk

Klarer/deltagere: Jacob 20100531 jbvind@mail.dk

Mvh. DM-udvalget.

Lørdag, april 6, 2019 - 08:00 til 18:00

Om DTF

Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.

DTF, der blev stiftet den 2. oktober 1987, er en selvstændig forening tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA) stiftet  i USA i 1924. ISA er en verdensomspændende professionel organisation, der har til formål at fremme forståelsen for træer og støtte forskning og professionel arbejdsudførelse inden for plantning og pleje af træer.

DTF’s medlemmer arbejder professionelt med bytræer i parker, langs veje og på kirkegårde samt med træer i det åbne landskab. Medlemmer kan tillige være personer, der udfører forskning, undervisning eller rådgivning indenfor fagområdet. DTF’s medlemmer har typisk et bredt kendskab til miljøforhold, botanik, træbiologi samt teknisk indsigt i jord- og anlægsarbejder.

Se folder om DTF her

Velkommen

Hjemmesiden er Dansk Træplejeforenings profil udadtil. Som medlem vil du modtage Nyhedsbreve – bl.a. med oplysning om faglige arrangementer, nyheder og events indenfor fagområdet. DTF-medlemmer får tillige adgang til de seneste forskningsresultater inden for træplejeområdet i bred forstand.

Medlemmer kan, når de har logget sig ind med deres password, se de undermenuer/sider der bl.a. indeholder foreningsoplysninger og udsendte nyhedsbreve samt relevante Videnblade fra Skov & Landskab. Hovedmenuerne øverst på siden bliver udvidet, når man er logget på. Første gang man logger sig ind som medlem, får man tilsendt et password, der skal benyttes for at få adgang.

Beskæring - pleje - fældning


Certificerede træplejere med firmaoversigt

Øst for Storebælt Vest for storebælt


Vurderet 5 / 5 stjerner på Facebook og over 650 likes​Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02
dtf@mail.dk