Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Pensum

ETW CERTIFICERING (EUROPEAN TREE WORKER)

For at blive certificeret skal man kunne følgende (træplejerens Curriculum):

 

Grundlæggende træpleje:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

 • Forklare grundprincipperne for træets vækst, sammensætning, udvikling og væksttrin med henblik på korrekt træpleje
 • Tage lokale vækstforhold i betragtning, og ud fra disse, demonstrere forståelse for disses indflydelse på træets vækst og pleje
 • Genkende de mest betydende træer og buske i haver og parker. Som nævnt i plantelisten her. Eleven forventes at kende såvel de latinske som de danske plantenavne
 • Vurdere kvaliteten af planter fra planteskolen
 • Forstå betydningen af bevaring og fredning i forbindelse med træpleje
 • Genkende grundlæggende sygdomme i træer, svampe og skadedyrsangreb og ikke-biologiske faktorer (skader fra tørke, salt, forurening og vind), som kan indvirke på træets tilstand.

Lovmæssige og sociale forpligtelser:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

 • Forstå gældende regler hvad angår arbejdssikkerhed og organisering af arbejdspladsen
 • Forstå samtlige til en hver tid gældende regler hvad angår aktuelle arbejdsområder og aktiviteter
 • Kende til relevante regler vedrørende ansættelse og forsikring
 • Kende til relevante arbejdsmæssige organisationer og foreninger.

 

Eksamensregler og pensum kan ændres

Eksamenspensum og eksaminationsregler for “Certified European Tree Worker” er udarbejdet og vedligeholdes af EAC. Disse vil jævnligt blive opdateret, hvorfor ændringer er mulige indenfor en årrække. Se dette link til EAC for god og nyttig læsning mod din ETW godkendelse HER

Arbejdsrelaterede emner:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

 • Forstå betydningen af de områder og begreber, som knytter sig til faget træpleje
 • Betjene og vedligeholde de til faget tilknyttede maskiner, udstyr og værktøjer
 • Overholde relevante sikkerhedsbestemmelser og regler, som fastlagt i Arbejdstilsynets vejledninger, herunder Arbejdspladsvurderinger (APV) og European Arboriculture Councils retningslinjer.  (Jf. DTF guiden: Sikkerhed i træer)
 • Forstå og anvende de almindeligste procedurer og standarder hvad angår økonomi, bæredygtighed samt lovmæssige forhold i forbindelse med:
 • Jordbundsforhold og metoder til forbedringer forud for plantning.
 • Plantning og flytning af træer.
 • Beskyttelse af træer på byggepladser og i nærheden af udgravninger.
 • Forbedring af træers rodforhold.
 • Flytning af store træer.
 • Kronebeskæring.
 • Fældning af træer.
 • Stabilisering af store grene/stammer ved brug af stålwirer.
 • Forebyggelse af skader og pleje/ behandling af skader på træers top og rodsystem.
 • Genkendelse af strukturmæssige svagheder i kronen, samt svækkelse hos træer.
 • Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til træpleje, så som: motorsave, stiger, klatreudstyr, lifte, flishuggere og trækspil mv. herunder reglerne for periodiske eftersyn.
 • Korrekt anvendelse af relevante klatreteknikker i forbindelse med arbejde i træer.
 • Overvågning og rapportering af betydende skader og svækkelser på træer og stille simple diagnoser om skader på træer.
 • Kende til principperne for værdisætning af træer.

Litteratur og links

Lærebogsmaterialet som omfatter håndbogen European Tree Worker (findes p.t. kun på engelsk, tysk og polsk), samt de tre danske DTF guider: Beskæringsguide, Sikkerhed i træer og Planteguiden. Links til bøgerne findes HER
Endvidere har to lærer fra Beder Gartnerskole i Århus udgivet bogen "Bytræer" omhandlende økologi, biodiversitet og pleje. Tilsvarende har Henrik Sjöman og Johan Slagstedt i 2015 udgivet Träd i urbana landskap, forlag: www.studentlitteratur.se
Er der behov for mere viden, så udgiver ISA en lang række publikationer og bøger inden for træpleje.

CERTIFICERING UDEN KLATRING DANSK EKSAMINERET TRÆPLEJER (D.E.T.)

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde en certificering uden klatring. Ideen er at kandidater der ønsker det, deltager i samme certificering, som de der ønsker at blive ETW-certificeret, dog uden at aflægge prøve i fysisk beskæring fra lift eller klatring. Denne certificering kaldes Dansk Eksamineret Træplejer (D.E.T.)
Dette vil give mulighed for, at man senere (inden 3 år) kan gå til den resterende del af prøven og herved blive European Treeworker.

For mere information kan følgende kontaktes:
Vedr. informationer om certificeringen:  Jacob B. Vind, tlf. 20 10 05 31 eller
du kan rette henvendelse til DTF's sekretariat på tlf. 49 14 08 02, kontortid torsdage fra kl. 16-18

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk