Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Pensum

ETW CERTIFICERING (EUROPEAN TREE WORKER)

For at blive certificeret skal man kunne følgende (træplejerens Curriculum):

 

Arbejdsrelaterede emner:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

 • Forstå betydningen af de områder og begreber, som knytter sig til faget træpleje
 • Betjene og vedligeholde de til faget tilknyttede maskiner, udstyr og værktøjer
 • Overholde relevante sikkerhedsbestemmelser og regler, som fastlagt i Arbejdstilsynets vejledninger, herunder Arbejdspladsvurderinger (APV - de ligger på forsiden) og European Arboriculture Councils retningslinjer. 
 • Forstå og anvende de almindeligste procedurer og standarder hvad angår økonomi, bæredygtighed samt lovmæssige forhold i forbindelse med:
 • Jordbundsforhold og metoder til forbedringer forud for plantning.
 • Plantning og flytning af træer.
 • Beskyttelse af træer på byggepladser og i nærheden af udgravninger.
 • Forbedring af træers rodforhold.
 • Flytning af store træer.
 • Kronebeskæring.
 • Fældning af træer.
 • Stabilisering af store grene/stammer ved brug af stålwirer.
 • Forebyggelse af skader og pleje/ behandling af skader på træers top og rodsystem.
 • Genkendelse af strukturmæssige svagheder i kronen, samt svækkelse hos træer.
 • Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til træpleje, så som: motorsave, stiger, klatreudstyr, lifte, flishuggere og trækspil mv. herunder reglerne for periodiske eftersyn.
 • Korrekt anvendelse af relevante klatreteknikker i forbindelse med arbejde i træer.
 • Overvågning og rapportering af betydende skader og svækkelser på træer og stille simple diagnoser om skader på træer.
 • Kende til principperne for værdisætning af træer.

Grundlæggende træpleje:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

 • Forklare grundprincipperne for træets vækst, sammensætning, udvikling og væksttrin med henblik på korrekt træpleje
 • Tage lokale vækstforhold i betragtning, og ud fra disse, demonstrere forståelse for disses indflydelse på træets vækst og pleje
 • Genkende de mest betydende træer og buske i haver og parker. Eleven forventes at kende såvel de latinske som de danske plantenavne
 • Vurdere kvaliteten af planter fra planteskolen
 • Forstå betydningen af bevaring og fredning i forbindelse med træpleje
 • Genkende grundlæggende sygdomme i træer, svampe og skadedyrsangreb og ikke-biologiske faktorer (skader fra tørke, salt, forurening og vind), som kan indvirke på træets tilstand.

Pensum

ETW håndbogen

Bytræer - Link

Planteliste - Download

Sikkerhed i træer - Link + porto

Branchevejledningen - Download

AT vejledning - arbejde i højden fra reb - Download

ETW regler for pensum (engelsk) - Download

European Tree Pruning Standard - Download

European Tree Planting Standard - Download

European Cabling & Bracing Standard  - Download

 

Code of Ethics - download

Lovmæssige og sociale forpligtelser:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

 • Forstå gældende regler hvad angår arbejdssikkerhed og organisering af arbejdspladsen
 • Forstå samtlige til en hver tid gældende regler hvad angår aktuelle arbejdsområder og aktiviteter
 • Kende til relevante regler vedrørende ansættelse og forsikring
 • Kende til relevante arbejdsmæssige organisationer og foreninger.

 

For mere information kan følgende kontaktes:
Vedr. informationer om certificeringen:  Jacob B. Vind, tlf. 20 10 05 31 eller du kan rette henvendelse til DTF's sekretariat på tlf. 21 55 68 78.

CERTIFICERING UDEN KLATRING DANSK EKSAMINERET TRÆPLEJER (D.E.T.)

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde en certificering uden klatring. Ideen er at kandidater der ønsker det, deltager i samme certificering, som de der ønsker at blive ETW-certificeret, dog uden at aflægge prøve i fysisk beskæring fra lift eller klatring. Denne certificering kaldes Dansk Eksamineret Træplejer (D.E.T.)
Dette vil give mulighed for, at man senere (inden 3 år) kan gå til den resterende del af prøven og herved blive European Treeworker.

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com