Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Certificering - historie

Dansk Træplejeforening (DTF) har sammen med andre Europæiske træplejeforeninger deltaget i et EU-støttet projekt om uddannelse af håndværkere indenfor træpleje.
Dette samarbejde har medført, at træplejere har kunnet blive certificeret i Danmark siden 2001. Der kan stilles større krav og større forventninger til en certificeret træplejer end til de som udfører træpleje i al almindelighed.

Pr. 1 marts 2023 er der 68 personer, der er blevet ETW certificerede.
Afhængigt af efterspørgslen vil Dansk Træplejeforening og Skov & Landskab på Skovskolen gennemføre certificeringer én til to gange om året. Med dette initiativ ønskes det at bidrage til at forbedre træplejen i Danmark.

Da der i Danmark endnu ikke findes en selvstændig uddannelse i faget træpleje, i modsætning til i de andre europæiske lande, har Dansk Træplejeforening besluttet at tilslutte sig den fælles Europæiske certificering, således at krav om viden og erfaring svarer til hinanden landene imellem. Da de Europæiske træplejeforeninger taler engelsk med hinanden, har man valgt at kalde den certificerede træpleje håndværker for “Certified European Tree Worker”  (ETW - certificeret).

På Europæisk niveau, er det European Arboricultural Council, EAC, der overvåger alle certificeringer i de nu 24 medlemslande ved hjælp af de såkaldte EAC-supervisors der tæller knap 30 personer og hvor Danmark er repræsenteret ved Ole Sejr Jacobsen.  EAC blev stiftet i 1992 og DTF har været medlem fra starten.

Tre typer af certificering
Den oprindelige ETW certificering er blevet suppleret med en ETT certificering ligeledes på europæisk plan.  I Danmark har DTF endvidere valgt at oprette en D.E.T. certificering, Dansk Eksamineret Træplejer. De tre typer certificering er kort beskrevet i spalten til højre.

ETW certificering - European Tree Worker

Er målrettet de fagfolk der dagligt arbejder med træpleje i marken. De kan være selvstændige, ansatte i træplejefirmaer eller i kommunernes grønne forvaltninger. De udføre træpleje og beskæring fra lift eller ved at klatre op i træerne. Certificeringen er møntet og tilrettelagt for træklatrere, men den kan også tages med baggrund i beskæring fra lift, dvs. uden at personen selv skal kunne klatre i træer.

En ETW certificeret træplejer er udlært i at vejlede om og udføre de foranstaltninger der sikre træernes udvikling, hvilket omfatter  plantning, etableringsbeskæring, udtynding og beskæring samt stabilisering af trækroner med stålwirer i henhold til STF standarder. Endvidere har den ETW certificerede fokus på at træet ikke udgør nogen fare for mennesker eller bygninger og materiel i træets nærhed. Sikker træklatring, højderedning af tilskadekommen person og sikker håndtering af afskårne grene eller hele træer er en vigtig del af pensum.  Ligeledes skal kandidaten, i kraft af sin rolle som rådgiver, have indsigt i virksomhedsledelse.

D.E.T. certificering - Dansk Eksamineret Træplejer
I Danmark har DTF valgt at tilbyde en national certificering, på samme niveau som ETW certificeringen, men som ikke omfatter klatring eller beskæring fra lift. Denne certificering er målrettet fagfolk der arbejder administrativt med bytræer, samt for anlægsgartnere, undervisere eller andre der arbejder med træpleje fra jorden og på stiger.

ETT certificering - European Tree Technician
Her er der tale om en certificering på et højere niveau.  En European Tree Technician er defineret som en person ansat som mellemledere eller som er aspirant til en sådan stilling eller som tilsynsførende inden for fagområdet plantning, dyrkning og pleje af træer (arboriculture).

Europæiske Tree Teknikere er uddannede i at udføre operationer på bevaringsværdige træer med det formål, at holde dem sunde og samtidig sikre behørig hensyntagen til de krav, som er ønsket for at sikre den biologiske mangfoldighed. Der lægges særlig vægt på at den ETT certificerede forstår at benytte den til alle tider bedste praksis inden for trædyrkning, bevaring, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed.
Deres kompetenceområde vil også omfatte teknisk viden, organisatoriske og tilsynsmæssige færdigheder.

DTF arbejder på at kunne tilbyde denne ETT certificering inden for nogle år. Indtil da, henvises aspiranter til at undersøge mulighederne for at blive certificeret i de andre Europæiske lande.  Læs mere på EAC's hjemmeside eller se den svenske introduktion om baggrunden for det der startede som et Leonardo-da-Vinci-Project her: Læs mere her

Artikler vedrørende certificering

Der er for få certificerede træplejere (aktivt link)

Grønt Miljø Nr. 2/2011
Artikel om certificering, formål og baggrund.
Artiklens forfattere, Ole Sejr Jacobsen fra Skovskolen og afdøde arborist Robert Manning (Bob), er supervisorer i EAC, dvs. medlem af den komite der sikre et ensartet certificeringsniveau blandt de europæiske lande.

Uddannelse af træplejere og ETW-certificering (aktivt link)

Grønt Miljø Nr. 4/2015
Artikel om de manglende uddannelsestilbud inden for træplejeområdet der bl.a. er baggrund for at mange dumper ved certificeringen.  Hvad tilbyder Skovskolen og hvor halter det på undervisningsområdet og hvad kan den enkelte aspirant selv gøre for at bestå certificeringen.  Artiklens forfatter er DTF's formand Tage Kansager.

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com