Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Tilmelding og afgifter

Dansk Træplejeforening varetager sammen med Skovskolen certificeringen af “European Tree Workers” (ETW certificering) i Danmark.
Afhængigt af efterspørgslen vil Dansk Træplejeforening og Skovskolen gennemføre certificeringer én til to gange om året. Med dette initiativ ønskes det at bidrage til at forbedre træplejen i Danmark.

Ved tilmelding til ETW eksamen skal eksaminanden opfylde følgende betingelser:

  •   Førstehjælpsbevis (hjerte, lunge, redning), der er max. 3 år gammelt
  •   Kursus i træklatring med anvendelse af motorsav (F.eks. Skovskolens kursus udvidet træklatring/træklatring og beskæring, avanceret eller tilsvarende)
  •   Kursus i højderedning / Aerial rescue, der er max. 3 år gammelt. (F.eks. Skovskolens kursus grundlæggende træklatring, udvidet træklatring/træklatring og beskæring, avanceret eller tilsvarende)
  • Tro - og love erklæring for beskæftigelse indenfor erhvervet. (Bliver eftersendt efter din tilmelding)

En redning ved et TCC kan noteres for en redning til ETW mod dokumentation fra et scoreskema.

Tilmelding sker direkte via link: https://skovskolen.ku.dk/kurser-og-konferencer/skraeddersyede/european-tree-worker-certificate/

Certificeringsafgifter

Ved tilmelding skal indbetales en certificeringsafgift på:
For DTF medlemmer: kr. 6.500,- plus moms 
For ikke DTF medlemmer: kr. 7.500,- plus moms 
Afgiften opkræves hver gang man tilmelder sig, dvs. også hvis man er dumpet første gang man gik op.
Afgiften dækker udgifter til  EAC censor, DTF eksaminatorer, Skovskolen og forplejning.

Afgifter for Recertificering

Ved tilmelding skal der betales en afgift til recertificering på:
For DTF medlemmer: kr.  1300,-
For ikke DTF medlemmer: kr. 1700,-

Betalingen skal senest være DTF's sekretariat i hænde den 15. november året før udløbet af de 3 år.


Vurderet 5 / 5 stjerner på Facebook og over 650 likes​


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk