Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Tilmelding og priser

Dansk Træplejeforening samarbejder med Skovskolen vedrørende ETW certificeringen “European Tree Workers” i Danmark.
Afhængigt af efterspørgslen vil Dansk Træplejeforening og Skovskolen gennemføre certificeringer én til to gange om året. Med dette initiativ ønskes det at bidrage til at forbedre træplejen i Danmark.

Adgangskrav til ETW eksamen for kandidaten:

  •   Førstehjælpsbevis (hjerte, lunge, redning), max. 3 år gammelt
  •   Kursus i træklatring med anvendelse af motorsav 
  •   Kursus i højderedning / Aerial rescue, der er max. 3 år gammelt. 
  •   Tro - og love erklæring for beskæftigelse indenfor erhvervet. (Bliver eftersendt efter din tilmelding)

En redning ved et TCC kan noteres for en redning til ETW mod dokumentation fra et scoreskema.

Vedrørende adgangskrav til en re-certificering tjek HER

Certificeringsafgifter

Ved tilmelding skal indbetales en certificeringsafgift på:
For DTF medlemmer: kr. 6.500,- plus moms 
For ikke DTF medlemmer: kr. 7.500,- plus moms 

Afgiften opkræves hver gang man tilmelder sig, dvs. også hvis man er dumpet første gang man gik op. Afgiften skal være betalt inden man kan få lov til at gå op.
Afgiften dækker udgifter til  EAC censor, DTF eksaminatorer, Skovskolen og forplejning.

Afgifter for Recertificering

Ved tilmelding skal der betales en afgift til recertificering på:
For DTF medlemmer: kr.  1300,-
For ikke DTF medlemmer: kr. 1700,-

Betalingen skal senest være DTF's sekretariat i hænde den 15. november året før udløbet af de 3 år.

Er du interesseret i at tilmelde dig, så kontakt Kasper Weitemeyer på weite@outlook.dk

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk