Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

DTF’s historie

Historien bag Dansk Træplejeforening

Da Dansk Træplejeforening blev stiftet som fagligt forum i 1987, var det under navnet: International Forening for Træpleje – Skandinavisk Afdeling, idet den blev stiftet som en afdeling (Chapter) under International Society of Arboriculture, ISA. Det blev det første ISA Chapter der blev oprettet uden for USA og Canada.

Formålet med foreningen var først og fremmest, at bibringe medlemmerne en længe savnet information om bytræernes trivsel og pleje. Dernæst var der behov for at få universiteter og forskningsinstitutioner til at igangsætte forsøg under Skandinaviske forhold.  Endeligt var det også et mål at få etableret en egentlig uddannelse af fagfolk som kunne udføre en korrekt træpleje af bytræer. På det tidspunkt var der næsten ingen der havde en faglig uddannelse i træpleje, og de der havde, kom fra England. Begrebet træklatrer var næsten ukendt i Danmark.

Medlemskredsen, der bestod af fagfolk der allerede beskæftigede sig med plantning og pleje af bytræer, voksede allerede det første år fra 15 til 112 personer og alle de fire nordiske lande var repræsenteret. Via deres medlemskab af ISA, fik medlemmerne tilsendt månedsbladet The Journal of Arboriculture samt det dansk producerede medlemsblad Bytræet, der udkom fire gange årligt.

Læs mere her

Otte år efter dannelse af den skandinaviske afdeling var tiden moden til at begynde etableringen af træplejeforeninger i hvert af de nordiske lande. I 1995 blev Skandinavisk Afdeling således omdøbt til Dansk Træplejeforening og samme år oprettes Norsk Trepleieforum og i 1996 Svenska Trädföreningen og Finnish Tree Care organisation.

Sekretariatet der hidtil havde ligget hos SITAS, hvor Niels Hvass og hans sekretær Hanne Mikkelsen samt Bent Overby havde stået for det praktiske arbejde med at servicere medlemmerne.  I en periode lå sekretariatet hos Danske Anlægsgartnere, hvor der også blev holdt bestyrelsesmøder. Fra 1. januar 1999 oprettede DTF selvstændigt sekretariat og ansatte Bent Overby som sekretariatsleder.
I 1999, fire år efter opsplitningen af den Skandinaviske Afdeling, blev der også åbnet op for et todelt medlemskab, så man kunne blive medlem af DTF uden samtidig at skulle være medlem af ISA.

Allerede fra foreningens start blev den årlige generalforsamling og Træplejedag / Bytræseminar samlingspunkt for foreningens medlemmer, og den dag hvor der blev diskuteret aktuelle emner.
DTF består af 130-140 medlemmer, der repræsenterer alle de brancher som har levende træer som arbejdsområde, på nær skovtræer, dvs. træplejere, personer inden for planteskole, anlægsgartneri, formænd og ansatte inden for kommunernes grønne forvaltning, landskabsarkitekter, forskere og undervisere ved Københavns Universitet samt ved gartnerskolerne.

Foreningens formænd, medlemstal og kontingent gennem årene

Formænd for International Forening for Træpleje - Skandinavisk Afdeling

PERIODE

FORMÆND & NATIONALITET

CA. MEDLEMSTAL

ISA KONTINGENT i DKK

1987 - 1990 Niels Hvass DK 113 - 115 500
1990 - 1992 Klaus Vollbrecht S 110 600
1992 - 1994 Søren Bjerregaard DK 116 - 139 600
1994 - 1995 Erik Solfjeld N 139 600

Dansk Træplejeforenings formænd, medlemsudvikling og kontingent 

PERIODE

FORMÆND

CA. MEDLEMMER

ISA & DTF KONTINGENT DKK

DTF

1995 - 1998 Ole Stattau 92 - 96   500 - 800    -
1998 - 2001 Thomas B. Randrup 89 - 95   800 - 900 500 (fra 1999)
2001 - 2002 Ole Sejr Jacobsen 107 - 119   800 - 900 500
2002 - 2005 Jette Skourup 119   800 - 1000 500
2005 - 2007 Tage Rønne 104 - 91 1000 - 1100 500
2007 - 2011 Carsten Visler 91 - 112 1100 - 1200 500 - 600
2011 - 2017 Tage Kansager 112 - 140 1200 - 1500 600 - 750
 2017 - 2023 Lars Christensen   1200 - 1500  750 -

FORENINGENS ÆRESMEDLEMMER

ÆRESMEDLEM

BAGGRUND FOR UDNÆVNELSE

UDNÆVNT

Niels Hvass Stifter af ISA Skandinavisk Afdeling i 1987 2000
Bent Overby Sekretær, regnskabschef og sekretariatsleder mm. fra 1987 2010

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com