Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Bestyrelse

På generalforsamlingen vælges en Bestyrelse og et Præsidium.

Til Bestyrelsen vælges 5 personer for en periode på to år.
Således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Der vælges ligeledes en suppleant, for en valgperiode på et år.

Ved siden af kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Klik her for at se hvem der sidder i præsidiet.

 

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

Formand                                     Næstformand

          
Lars Christensen                   Morten Scharling
 

Kassér                                   Sekretær

          
Tage Rønne                           Kasper Weitemeyer
 

Medlem


Steen Kristensen

BESTYRELSESSUPPLEANT:


Marianne Lyhne


Vurderet 5 / 5 stjerner på Facebook og over 650 likes​


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk