Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Bestyrelse

Bestyrelsen 2023/2024

Formand
Kasper Weitemeyer
Næstformand
Eyal Peleg
Sekretær/referent
Christian Jensen
Kasserer
Tage Rønne
Medlem
Steen Kristensen
Suppleant
Harald Thomsen
I.Climb
Ejer
ETW certificeret
OK Nygaard A/S 
Teamleder
ETW certificeret
Ca. 20 år i branchen
DM frivillig/dommer
ETW censor
Anlægsgartner
Stub & Gren
Ansat
ETW certificeret
15 år i branchen
DM frivillig
Suppl. i Nordisk Fond
for bytræer
DM frivillig/dommer Optur-SK
Ejer
ETW certificeret
DM frivillig/dommer
ETW censor
Gottlieb A/S
Ansat
ETW certificeret
DM frivillig

 

Bestyrelsen består af 5 personer, som hver i sær sidder i 2 år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kassér ved førstkommende møde efter generalforsamlingen. Der vælges ligeledes en suppleant, for en valgperiode på et år, som er med til bestyrelsesmøderne, men som ikke har stemmeret.

Klik her for at se hvem der sidder i præsidiet.


Vurderet 5 / 5 stjerner på Facebook og over 650 likes​


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk