Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Niels Hvass´ historie om DTF

Denmark Chapter of ISA (International Society of Aboriculture)

 

Træpleje i Danmark 1960-2005

Dansk Træplejeforenings Historie

Niels Hvass 2020

 

Indtil cirka 1978 udførtes forskellige former for træpleje i Danmark - for eksempel trækirugi. Som udgangspunkt var det håndværksmæssige traditioner og ikke videnskab, der skabte reglerne – som far gjorde, sådan gjorde sønnen. Man fokuserede på gamle træer. Råddent ved skulle fjernes. Huller skulle plomberes, og de skulle drænes fra bunden. Grene blev afskåret vilkårligt. Sår skulle males. Alt dette er blevet udført i mange år. Se for eksempel cementplomber i stammer i gamle parker. Kort sagt - man opfattede træet som værende levende i vækstlaget, men som dødt i veddet. Der er skrevet lærebøger om trækirugi på engelsk og tysk, men ikke på dansk.

Træpleje ca. 1970. Trækirugi kunne udvikle sig til det groteske,
idet alt rådangrebet ved skulle fjernes. Om det så var nede i rødderne
.

 

Helt galt gik det, efter motorsaven kom til. Nu kunne man skære, hvor man ville. I Tyskland begyndte man, at skære grene af meget tæt på stammen, fordi man nogle år senere kunne se, at sårved dannede sig kraftigt på de lodrette sider af såret. ”Flushcut” blev metoden benævnt på engelsk. Det viste sig senere at være en dårlig ide, for man sårede selve stammen alvorligt. I dag skærer man kun i grenens ved – tæt på stammen.

Træplejen blev ændret. Omkring 1970 blev der i USA oprettet et laboratorium med tilhørende skov. Dr. Alex Shigo blev chef og fik stillet opgaven: ”Hvad sker der i stammen efter at træet er såret?”

I Europa læste man om de videnskabelige opdagelser om træernes biologi, og over nogle år blev træplejen justeret voldsomt til det, vi kender i dag.

Man skulle tro, at det var universiteter, der bragte den nye viden om træbiologi fra USA til Europa, men det var det ikke. Det var private træplejere - for eksempel Pius Floris fra Holland, der gjorde det, og det var også dem, der arrangerede konferencer om den nye træpleje i Europa med Dr. Shigo som hovedtaler. Fra 1980 var trækirugi og sårmaling udfaset i Danmark og Norge. Det varede længere i andre lande. Trækirugi var en indbringende forretning!

Her er historien, som jeg husker den.

1967              Jeg (NHv) bliver Hortonom af anlægslinjen og opfordres til at søge den nyoprettede stilling som videnskabelig assistent. Det blev som halvdagsbeskæftiget, idet det nystiftede SITAS også skulle løbes i gang. Den første forskning omfattede kun plantning af træer under byforhold. Kunne træer vokse i stabilgrus? Det kunne de naturligvis ikke, men det påstod vejingeniørerne! NHv slutter på KVL efter to år.

1968              NHv bliver – som første Skandinav – medlem af ISA (International Society of Arboriculture).

1970              Der er 1800 medlemmer af ISA, heraf ni fra UK, to fra Holland, to fra Tyskland og en fra Danmark.Træer beskæres fra meget store stiger. Træklatring med reb og sadel indføres over de næste 3-4 år. Navnlig englændere kommer til Danmark og lærer fra sig.

1972              SITAS begynder på beskæring og pleje af træer. Et arbejde, der normalt blev udført af anlægsgartnerne og alle og enhver. Henrik Ravn har nogle år før stiftet sit træplejefirma efter metoder, han har lært i Canada.

Stefan Rye udvikler for SITAS den store træfræser, der er drevet af en 08 STIHL motor - samt en lille trykluftdreven fræser. De bruges til udfræsning af råddent ved i træer.

STIHL 08 motor med SITAS fræser - 1973. Den kunne rense huller for råddent ved,
men skadede derved stammen alvorligt, idet den gennembrød de naturlige forsvarszoner. Den blev taget ud af drift 1980

 

1974              NHv deltager i sin første ISA konference i USA. Han præsenterer (stolt) den store fræser og sælger 150 stk. Det kommer han til at fortryde, for det viser sig nogle år senere, at udfræsning er skadeligt.

1980              ISA har nu 3300 medlemmer, heraf fire fra Danmark, fire fra Sverige og en fra Norge (Knut Thorvaldsen)

Den første store konference om træpleje i Skandinavien afholdes i Malmø under ledelse af Den Svenske Anlægsgartner Forening (STAF) ved Ole Andersson og af SITAS. Stor tilslutning af 340 deltagere. Talere fra USA, Canada, Tyskland, England, Sverige og Danmark.

Bogen ”Sår på Træer” udgives af SITAS. Det er en sammenbinding af to farvelagte hæfter forfattet af Dr. Alex Shigo med titlerne: ”Rx for Wounded Trees” og ”CODIT”. Oversatte tekster på dansk og svensk indsættes i bøgerne. Der bliver solgt 500 bøger i Danmark/Norge og 500 i Sverige.

 

Tværsnit af stammer fra forsøg 1970.  Dr. Alex Shigo påførte sår. Efter fem til ti års vækst
blev træerne fældet og undersøgt. Det førte frem til opdagelsen af træers naturlige forsvarsevne kaldet
CODIT, der på dansk betyder: Indkapsling af råd i træer.

 

1983             Nordisk Træplejekommission nedsættes til bedømmelse af procedurer for træpleje. Trækirugi, ”flushcut” og sårmaling ryger endeligt ud af brug i hele Skandinavien. I Danmark og Norge er det blevet udfaset et par år før.   

1984              Der er nu en norsk, en finsk (Jarmo Jalo), tre svenske og 10 danske medlemmer af ISA.

Vilvorde arrangerer træplejekonference med Dr. Alex Shigo.

Længdesnit af stamme. Det viser indkapsling af råd i det ved,
der tilhørte den døde gren. Vi lærte – ved bortskæring af grene – kun at skære i grenens ved.

 

Videooptagelse på SITAS med Dr. Alex Shigo og NHv i tre afsnit: Træbiologi, Træbeskæring, Træpleje. Videoen sælges til flere lande.

 

1986              Konference med Dr. Alex Shigo - igen på Vilvorde.

Tidsskriftet ”Bytræet” udkommer første gang og ophører 1995 (bliver afløst af hjemmeside). ”Bytræet” indeholder foreningsanliggender samt oversættelser fra ISA’s tidsskrifter - navnlig af videnskabelig karakter. Kun lidt om træklatring og mandskab.

1987              Klaus Vollbrecht, Alex Shigo og NHv skriver den lille grønne bog: ”Tree Biology and Treecare”. Det er en billedbog som udgives af SITAS og udkommer på syv sprog. I alt 12.000 stk. bliver solgt.

        

   Ved udgivelsen af bogen: ”Tree Biology and Treecare”.
De tre forfattere fra venstre: Niels Hvass – Alex Shigo – Klaus Vollbrecht. USA 1987

                  

Skandinavisk Træplejeforening oprettes som den første afdeling af ISA udenfor Nordamerika ved en stiftende generalforsamling på Lyngby Rådhus. Vi er 79 medlemmer. NHv er formand, og i bestyrelsen er blandt andet Søren Bjerregaard, Knut Thorvaldsen (Norge) og Kaj Rolf (Sverige). Bent Overby deltager som sekretær.

 

 

Ved stiftelsen af Skandinavisk Træplejeforening. Lyngby 1987.
Fra venstre: Bent Overby, Ole Stattau, Johan Bäckström (Finland), Kaj Rolf (Sverige), Knut Thorvaldsen (Norge). Øverst: Niels Hvass, Søren Bjerregård.

NHv bliver medlem af ISA’s bestyrelse og er med i cirka 10 år

1989              Den flytbare udstilling ”Rejsen til Træets Indre” indkøbes fra USA (Shigo) og oversættes til dansk. Jens Ole Juul laver layout. Hovedsponsor er: Knut Thorvaldsen, Klaus Vollbrecht, Jarmo Jalo, SITAS samt foreningen. Den vises i Danmark, Norge, Sverige og Finland og hænger nu varigt i træplejelokalet på 1. sal i SITAS.

NHv bliver formand i to år for Society of Commercial Arboriculture. En afdeling af ISA.

 

1990              Klaus Vollbrecht bliver formand. Formænd og bestyrelse vælges cirka hvert andet år. Se hvem der har været formænd på sidste side.

Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer stiftes. NHv er formand indtil 1995. Bankdirektør Ole Brammer indtil 2002. Bankdirektør Anker Nielsen indtil 2010. Derefter er Thomas Randrup formand. Hanne Mikkelsen fra SITAS er sekretær i ca. 10 år. Kaj Rolf (Sverige) og Knut Thorvaldsen (Norge) er længevarende medlemmer af bestyrelsen.

Fondens kapital bliver skabt af vidt forskellige aktiviteter, såsom overskud fra konferencer og salg af slips med motivet af et træ. Knut Thorvaldsen tager i 2006 initiativ til at Nordisk Anlægsgartner Legat (1986) indgår i fonden med ca. 180.000 kr. så kapitalen bliver forøget til ca. 500.000 kr. Fonden skifter nu navn til Nordisk Fond for Bytræer.

 

1992              23. april bliver European Aboriculture Council (EAC) stiftet i Berlemont bygningen i Brüssel. William Matthews (UK) bliver formand og NHv næstformand.

Dr. Alex Shigo holder tre dages workshop på hotel Fortunen ved Dyrehaven. Foreningen er arrangør. Der deltager 20.

 

1993              EAC holder sin første europæiske konference i Lahnstein Tyskland

 

1994              ISA har især henvendt sig til ledere af træplejefirmaer, stadsgartnere og forskere, men ikke i nævneværdig grad til træklatreren.

        

Bent Overby var i en årrække ansat på SITAS. Han har vedholdende gjort en stor indsats for DTF.
Her bruger han Shigometer til at undersøge, om der er råd i stammen (1989).

 

Ved de årlige verdensmesterskaber i træklatring er det ISA medlemmer i USA, der sætter reglerne. NHv er tilskuer til konkurrencer i både Europa og USA og prøver uden held at påvirke amerikanerne til at lave regler for konkurrencer tilpasset resten af verden. Det må der laves om på. Der er ingen skandinaver der kan stille op på internationalt niveau, så NHv spørger den tyske mesterklatrer Kay Oluf Busemann om han vil ”lege” dansk træklatrer ved ISA’s årlige mesterskab i USA. Han bliver til stor forundring nummer to ud af 30. Det bryder isen. Senere vinder han og Bernd Strasser mange ISA mesterskaber. Det er begyndelsen til at udvikle træklatring over hele jorden.

 

1995              Det er fra starten meningen at Skandinavisk Træplejeforening skal opdeles i nationale foreninger, når der er medlemmer nok. Det sker nu. Dansk Træplejeforening (DTF) bliver fortsættelsen af Skandinavisk Træplejeforening og Norsk Trepleieforum oprettes. Svenskerne venter tre år med at danne en forening.

                      Efterhånden kommer der træplejeforeninger verden rundt – langt de fleste bliver samtidig en afdeling (Chapter) af ISA, der har hovedkvarter i USA.

1996              NHv bliver formand for EAC1999              DTF får eget logo - et stiliseret træ - som er tegnet af J. A. Lindeballe

                      DTF får egne sider i ”Grønt Miljø” i et par år. Det var en stor hjælp.

2000              Første European Tree Worker Certificering (ETW) arrangeres af DTF på Skovskolen. 11 består.

                         
Det første danske hold ETW certificerede.
Øverst til venstre: Rasmus Bach, Robert (Bob) Manning, Steen Kristensen, Jacob Vind,
Jørn Skov, Jens Johansen. Nederst: Mikkel Pedersen, Kim Poulsen, Lars Nørholm, Nis Falck, Tage Rønne.

 

Guiden ”Beskæring af Træer” skrevet af NHv og Palle Kristoffersen udgives af DTF.

Et værelse på 1. sal i SITAS - Skovvej 56 - 2750 Ballerup indrettes til møder og undervisning. Væggene er beklædt med udstillingen: ”Rejsen til Træets Indre” og memorabilia af Dr. Shigo. Træmodeller, bøger og arkiv samles. Værelset kan besøges af medlemmer efter henvendelse på kontoret.

 

2004              Første hjemmeside sættes op.

                      Der er nu ca. 15.000 medlemmer af ISA og ca. 100 medlemmer af DTF

2005              Guiden ”Plantning af Træer” udarbejdes af NHv og Palle Kristoffersen med stor hjælp af Gary Watson (USA).

 Udviklingen af den videnskabeligt baserede træbiologi – og dermed træpleje – skete i USA (Shigo).
DTF har kontakt til andre foreninger i Europa. Her er jeg sammen med Alex Shigo til gensyn i Milano i 2003 med:
Henk Sloojtes (Holland), Glenn Read (Norge), Pius Floris (Holland), Daniele Zanzi (Italien), Luis Moreno (Spanien), Klaus Vollbrecht (Sverige).

Formænd for Skandinavisk Træplejeforening:        Formænd for DTF:  

1987              Niels Hvass                                              1995              Ole Stattau

1990              Klaus Vollbrecht                                     1998              Thomas Randrup

1992              Søren Bjerregaard                                    2001              Ole Sejr Jacobsen

1994              Erik Solfjeld                                            2002              Jette Skovrup

2005              Tage Rønne

Min beretning slutter her. Der er mange jeg gerne vil takke for deres indsats for at få tingene til at ske. For det nordiske samarbejde: Knut Thorvaldsen, Erik Solfjeld og Glenn Read fra Norge. Kaj Rolf og Klaus Vollbrecht fra Sverige. Jarmo Jalo og Aki Männistö fra Finland. Fra DTF: Bent Overby, Tage Kansager og Karsten Klintø, og for at holde gang i og udvikle træklatringen: Tage Rønne, Jørn Skov, Steen Kristensen og Bob Manning. En tak til min datter Mimi, der overtog SITAS og bevarede et værelse til træpleje.

Nu er jeg 82 år og har for længst trukket mig tilbage. Har jeg glemt at nævne nogen bør de tilføjes ved lejlighed. Jeg selv har fået tak nok. Fra ISA: Award of Achievement og Award of Merit; Æresmedlemsskab af dansk, norsk og finsk træplejeforening; Bytræsprisen; Havekulturfonden.

Udgivelsen af dette skrift er for egen regning. Tak til min nabo Lotte Clemmen Christensen for renskrivning og opsætning.

 

   Pensum | Dansk træplejeforeningtree services – URBANATURE

 

 

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com