Velkommen til Dansk Træplejeforening

Om DTF

Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.

DTF, der blev stiftet den 2. oktober 1987, er en selvstændig forening tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA) stiftet  i USA i 1924. ISA er en verdensomspændende professionel organisation, der har til formål at fremme forståelsen for træer og støtte forskning og professionel arbejdsudførelse inden for plantning og pleje af træer.

DTF’s medlemmer arbejder professionelt med bytræer i parker, langs veje og på kirkegårde samt med træer i det åbne landskab. Medlemmer kan tillige være personer, der udfører forskning, undervisning eller rådgivning indenfor fagområdet. DTF’s medlemmer har typisk et bredt kendskab til miljøforhold, botanik, træbiologi samt teknisk indsigt i jord- og anlægsarbejder.

Se folder om DTF her

Velkommen

Hjemmesiden er Dansk Træplejeforenings profil udadtil. Som medlem vil du modtage Nyhedsbreve – bl.a. med oplysning om faglige arrangementer, nyheder og events indenfor fagområdet. DTF-medlemmer får tillige adgang til de seneste forskningsresultater inden for træplejeområdet i bred forstand.

Medlemmer kan, når de har logget sig ind med deres password, se de undermenuer/sider der bl.a. indeholder foreningsoplysninger og udsendte nyhedsbreve samt relevante Videnblade fra Skov & Landskab. Hovedmenuerne øverst på siden bliver udvidet, når man er logget på. Første gang man logger sig ind som medlem, får man tilsendt et password, der skal benyttes for at få adgang.

 

"Efter visse større opdateringer af siden kan man opleve problemer med at blive logget på. Det er desværre ikke usædvanligt, og det har ikke noget med siden at gøre.
Hvis du oplever dette kan du trykke her og få en vejledning til hvordan man sletter sin browserhistorik på de 3 gængse browsere"

 

Aktivitetskalender

Ingen Events
Ingen Events

 

Se hele kalenderen her

 Nyhedsbreve og Login

Under menupunktet "Om DTF" kan man se de nyhedsbreve der er udsendt. Husk det kræver Login.
Det seneste Nyhedsbrev er udsendt den 23.3.2018

Har du glemt dit Login eller har du ikke fået et så kan DTF medlemmer klikke her.  Eller kontakt sekretariatet.

 

Certificerede træplejere

I Danmark findes der endnu ikke en selvstændig uddannelse i faget træpleje der omfatter grundlæggende botanisk indsigt i træarter, træbiologi, træ-kirurgi, sikkerhed og arbejdsmiljø samt sygdomme, svampe og skadedyr som kan forvolde skade på træer. Derfor har det været nødvendigt at indføre en certificering for på den måde at højne kvaliteten blandt fagets udøvere. Denne certificering er også en garanti over for kunder der har behov for kvalificeret træpleje, f.eks. private, offentlige instanser og kommuner mv.

Dansk træplejeforening er tilsluttet den fælles Europæiske certificering af personer der har dette fag som arbejdsområde. Via brug af eksterne censorer landene imellem sikre man sig at uddannelse, viden og erfaringer svare til hinanden landene imellem samt at certificeringen sikre et højt fagligt niveau.

Certificerede personer modtager et Certifikat – European Tree Worker, ETW - udstedt af European Arboricultural Council, EAC. Certifikatet kan fremvises efter anmodning. Det har en gyldighedsperiode på 3 år hvorefter der skal ske en re-certificering.

Beskæring - pleje - fældning

Treeklatre.DM_2010-2Certificerede træplejere med firmaoversigt

Øst for Storebælt

Vest for storebælt

Prisoverrækkelse

treehugger-going-greenBYTRÆPRISEN

Læs om arrangementet

 

Telefon Have og Landskab 

Hent telefonbogen her