Velkommen til Dansk Træplejeforening

OBS grundet opdatering af hjemmesiden, kan der være udfordringer i at logge på. Hvis du oplever dette kan du tryk her.

Om DTF

Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.

DTF, der blev stiftet den 2. oktober 1987, er en selvstændig forening tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA) stiftet  i USA i 1924. ISA er en verdensomspændende professionel organisation, der har til formål at fremme forståelsen for træer og støtte forskning og professionel arbejdsudførelse inden for plantning og pleje af træer.

DTF’s medlemmer arbejder professionelt med bytræer i parker, langs veje og på kirkegårde samt med træer i det åbne landskab. Medlemmer kan tillige være personer, der udfører forskning, undervisning eller rådgivning indenfor fagområdet. DTF’s medlemmer har typisk et bredt kendskab til miljøforhold, botanik, træbiologi samt teknisk indsigt i jord- og anlægsarbejder.

Se folder om DTF her

Velkommen

Hjemmesiden er Dansk Træplejeforenings profil udadtil. Som medlem vil du modtage Nyhedsbreve – bl.a. med oplysning om faglige arrangementer, nyheder og events indenfor fagområdet. DTF-medlemmer får tillige adgang til de seneste forskningsresultater inden for træplejeområdet i bred forstand.

Medlemmer kan, når de har logget sig ind med deres password, se de undermenuer/sider der bl.a. indeholder foreningsoplysninger og udsendte nyhedsbreve samt relevante Videnblade fra Skov & Landskab. Hovedmenuerne øverst på siden bliver udvidet, når man er logget på. Første gang man logger sig ind som medlem, får man tilsendt et password, der skal benyttes for at få adgang.

Aktivitetskalender

Generalforsamling 2017

27. april 2017
kl. 16:30 - 20:00

DM-Træklatring 2017

28. april 2017 - 29. april 2017
kl. 9:00 - 17:00


 

Se hele kalenderen her

Brancheundersøgelse for træklatrere

Hent spørgeskemaet her

 

Certificerede træplejere

I Danmark findes der endnu ikke en selvstændig uddannelse i faget træpleje der omfatter grundlæggende botanisk indsigt i træarter, træbiologi, træ-kirurgi, sikkerhed og arbejdsmiljø samt sygdomme, svampe og skadedyr som kan forvolde skade på træer. Derfor har det været nødvendigt at indføre en certificering for på den måde at højne kvaliteten blandt fagets udøvere. Denne certificering er også en garanti over for kunder der har behov for kvalificeret træpleje, f.eks. private, offentlige instanser og kommuner mv.

Dansk træplejeforening er tilsluttet den fælles Europæiske certificering af personer der har dette fag som arbejdsområde. Via brug af eksterne censorer landene imellem sikre man sig at uddannelse, viden og erfaringer svare til hinanden landene imellem samt at certificeringen sikre et højt fagligt niveau.

Certificerede personer modtager et Certifikat – European Tree Worker, ETW - udstedt af European Arboricultural Council, EAC. Certifikatet kan fremvises efter anmodning. Det har en gyldighedsperiode på 3 år hvorefter der skal ske en re-certificering.

Beskæring - pleje - fældning

Treeklatre.DM_2010-2Certificerede træplejere med firmaoversigt

Øst for Storebælt

Vest for storebælt

Prisoverrækkelse

treehugger-going-greenBYTRÆPRISEN

Læs om arrangementet

 

Telefon Have og Landskab 

Hent telefonbogen her