Velkommen til Dansk Træplejeforening

Om DTF

Dansk Træplejeforening (DTF), er en selvstændig interesseforening, tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA).

Foreningens medlemmer arbejder professionelt med by- , gade- og vejtræer, træer i parker, haver, kirkegårde samt træer i det åbne landskab. Foreningen blev stiftet på initiativ af Dir. cand. hort. Niels Hvass den 1.1.1987.

 

Se folder om DTF her

Velkommen

Hjemmesiden er Dansk Træplejeforenings profil udadtil. Medlemmerne modtager med mellemrum et Nyhedsbrev med kommende arrangementer, nyheder og forskningsresultater inden for træplejeområdet i bred forstand.

Medlemmer kan, når de har logget sig ind med deres password, se de undermenuer/sider der indeholder foreningsoplysninger og udsendte nyhedsbreve samt Videnblade fra Skov & Landskab. Hovedmenuerne for oven bliver udvidet, når man er logget på.
Første gang man logger sig ind som medlem, får man tilsendt et password, der skal benyttes for at få adgang.

 

Navigering på sidet:
Man kan komme tilbage til forsiden fra et hvilket som helst menupunkt ved at klikke på foreningens logo/navn øverst på siden.

Aktivitetskalender

Bytræseminar 2016

17. november 2016
kl. 9:00 - 16:00


 

Se hele kalenderen her

Certificerede træplejere

I Danmark findes der endnu ikke en selvstændig uddannelse i faget træpleje der omfatter grundlæggende botanisk indsigt i træarter, træbiologi, træ-kirurgi, sikkerhed og arbejdsmiljø samt sygdomme, svampe og skadedyr som kan forvolde skade på træer. Derfor har det været nødvendigt at indføre en certificering for på den måde at højne kvaliteten blandt fagets udøvere. Denne certificering er også en garanti over for kunder der har behov for kvalificeret træpleje, f.eks. private, offentlige instanser og kommuner mv.

Dansk træplejeforening er tilsluttet den fælles Europæiske certificering af personer der har dette fag som arbejdsområde. Via brug af eksterne censorer landene imellem sikre man sig at uddannelse, viden og erfaringer svare til hinanden landene imellem samt at certificeringen sikre et højt fagligt niveau.

Certificerede personer modtager et Certifikat – European Tree Worker, ETW – udstedt af European Arboricultural Council, EAC. Certifikatet kan fremvises efter anmodning. Det har en gyldighedsperiode på 3 år hvorefter der skal ske en re-certificering.

Beskæring – pleje – fældning

Treeklatre.DM_2010-2Certificerede træplejere med firmaoversigt

Øst for Storebælt

Vest for storebælt

Prisoverrækkelse

treehugger-going-greenBYTRÆPRISEN

Læs om arrangementet