Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

DTF Prisen 2014: Niels Hvass

DTF PRISEN 2014: NIELS HVASS

For mig er prisuddelingen i år en ganske speciel oplevelse. At stå her, på sit gamle uddannelsessted for at overrække en pris til den person der under min studietid var både lærermester og inspirator. Han var nok hovedårsagen til at min sikkert latente interesse for træerne og deres vækstvilkår i byerne kom til at blive en vigtig del af mit virke som landskabsarkitekt. Jeg vil nu gerne bede Niels Hvass om at træde frem, for det er jo dig det drejer sig om.

Du burde jo om nogen have været den første til at modtage den pris som blev indstiftet i 2009 under navnet DTF prisen. Det råder vi nu bod på, idet du bliver den første der modtager prisen under dens nye navn: Bytræprisen. Den består som sagt ikke en stor pengegave. På dette ene punkt kan den ikke sammenlignes med Nobelprisen, der næsten samtidig uddeles af vores naboland Sverige.

Her drejer det sig alene om æren, og Bytræprisen er en påskønnelse af det unikke og det enestående, der rækker langt ud over hvad der er kan forventes af et menneske eller en organisation. Æren ledsages af et diplom med en begrundelse for den bemærkelsesværdige indsats for Bytræerne som ligger til grund for pristildelingen.

Som der står på diplomet her, modtager Niels Hvass Bytræprisen 
"for sit store pionerarbejde med bytræer og for sit initiativ til oprettelse af Skandinavisk afdeling under ISA i 1987 - første afdeling oprettet uden for Nordamerika".

Det var den superkorte udgave af dine bedrifter inden for træpleje, undervisning og formidling samt for den utrættelige indsats du har udvist gennem mange år, bl.a. som formand for Skandinavisk Afdeling som du var initiativtager til at stifte. Nordmændenes trang til at ville selv og måske også af sproglige årsager, så blev Skandinaviske Chapter kun 5 år gammel. I 1992 opstod Norsk Træplejeforum og Dansk Træplejeforening som to selvstændige afdelinger, men stadig forankret i ISA. Det må kun kunne tolkes på en måde, nemlig at det "træ" du plantede i 1987 var så levedygtigt at det allerede 5 år efter var i stand til at formere sig. Nogle få år efter fik svenskerne også skabt deres egen forening Svensk Trädforening. Det samme skete også i Finland. Du er vist den eneste person inden for ISA hvor man med rette kan sige at du har været direkte årsag til at der er oprettet 4 selvstændige afdelinger eller Chapters som det hedder inden for ISA, og som vel og mærket repræsenterer 4 forskellige lande. Det er du også blevet hædret for af ISA.

bl.a. med .. Award of Merit (Fortjenstmedalje)
Den største æresbevisning som ISA kan uddele og det sker kun i ganske særlige tilfælde. Den gives til en person for at påskønne vedkommende for at have udvist en enestående fortjenstfuld indsats ved at udbrede og fremme de ideelle principper og den bedste praksis inden for trædyrkning.

Som begrundelse for tildelingen af Award of Merit, som du modtog i 1998, skrev ISA bl.a.:

Niels Hvass der er fra Danmark blev kandidat fra Københavns Universitet i 1967 som landskabsarkitekt. Efter kandidatgraden og på baggrund af sin interesse for bytræer og trædyrkning, grundlagde Niels Hvass SITAS (Scandinavian Instant Trees A/S) som nu er et berømt og højt respekteret Dansk træekspertfirma i Europa. Niels har været et aktivt medlem af ISA i de sidste 27 år (dvs. siden 1971). Han har været medlem af den komite der dannede foreningen "Society of Commercial Arboriculture (SCA) og som han også har været formand for. I 1987 grundlagde Niels Scandinavian Chapter under ISA og som han har været formand for. Niels er formand for Scandinavian Trust (Nordisk Fond for Bytræer). Han er medlem af ISA's Board of Directors og International Devellopment Commitee Co-Chair.
Niels modtog ISA's Award of Achiervement i 1994 (Resultats-medalje er måske den rette oversættelse). Niels har været formand for Hortucultural Society of Denmark (Det Danske Haveselskab, Øerne 1992-95), han har været viseformand og formand for European Arboricultural Council (EAC). Han var aktiv i at arrangere den første og den anden ISA Congress i Europa og har deltaget i over 12 ISA conferencer.

Da ISA's Board of Directors stemte for at afholde Conferencen i Biermingham, England, arbejdede Niels utrættelig på at gøre den første ISA kongres der nogensinde var blevet afholdt uden for Nord Amerika til en stor succes. ........... Ja det var ISA's begrundelse for tildelingen af Award of Merit.

Fra venstre: DTF's formand Tage Kansager overrækker Bytræprisen til Niels Hvass, initiativtager og medstifter af Skandinavisk Afdeling under ISA samt Nordisk Fond for Bytræer

Men Niels, du står også opført i Den Blå Bog (2012-13) og heraf fremgår bl.a. at du blev student fra Sorø Akademi i 1959. Med din kandidateksamen fra KVL i 1967, var du med på 3. årgang af landskabsarkitekter efter opdelingen i 1964 i en Ha og en Hg linje. De første 2 år var du så ansat som videnskabelig assistent her på Have og Landskab. Det ved jeg at du har en lille historie om, som du gerne må fortælle bagefter (den har vist noget med professorvælde at gøre, for vi er jo tilbage i 68 generationen). Du stiftede allerede i 1966 SITAS, altså året før du blev færdig med studiet, og du stoppede først i 2003 som direktør for SITAS, hvorefter din datter Mimi tog over. ...

Men der står mere endnu. Du har været medlem af det Rådgivende Udvalg i Forskningscentret for Park og Landskab fra 1986-2008 samt været medlem og næstformand af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i 1975-99. Endvidere har du deltaget i Kbhvns Kommunes Grønne Råd fra 1992-99.
I 2003 modtog du Havekulturfondens Hæderspris og i foråret 2013 blev du af Norsk Træplejeforening udnævnt til "Trevennen 2013" med begrundelsen: For sit arbejde for træplejefaget i Norden gennem mange år.

Publikationer

Du har også skrevet mange artikler til fagblade og aviser samt udgivet en del bøger. I bogen Danske Hortonomer fra 1970 fremgår det bl.a., at fagbladene Horticultura ( nr. 12 /1968)   og Landskab ( nr. 7/1969) havde bragt, - vist nok din første artikel - Saltet og vejtræerne. Det var 4 år før Københavns Kommunes betænkning om "Saltskader på Vejtræer" udkom, som jeg nævnte tidligere.
Siden er det blevet til en oversættelse af Sår på Træer (1980) Træbiologi og Træpleje (1987), medforfatter på European Tree Pruning Guide (2000). ... Det var hvad man kan læse i Den Blå Bog. I 2005 skrev du for Dansk Træplejeforening og EAC guiden "Plantning af træer" som er en af de 3 guider der kan erhverves fra DTF's sekretariat.

Med prisen følger dette smukke træfad som er udført af træskulptør Allan Bo Jensen.
Der følger i øvrigt en lille fængslende historie med fadet som er værd at nævne her ....

Ahorntræet, som fadet stammer fra, er fældet i et fængsel i København. Det havde stået tæt ved fængselsmuren i mange år. Nu var Ahornen imidlertid blevet et gammelt træ og havde med tiden dannet en hel del knuder på stammen. Knuderne viste sig at være så gode at klatre på, at træet derfor blev en utilsigtet ”stige” ud i friheden for de indsatte. Ahornen måtte derfor lade livet, og så var det slut med den uledsagede udgang fra fængslet.
Ja, der kan unægtelig være mange forskellige motiver til at lære at klatre i træer. En del her i auditoriet har tilmed, uden sammenligning i øvrigt, gjort det til deres levevej.

Moralen bag historien kan fx være følgende, set i lyset af "murens" 25 års jubilæum i Berlin:

Selv om et Bytræ har formået at spiret frem under usle forhold på en stenet gårdsplads og gennem årene har modstået alle mulige farer, og endelig står som en stor og prægtig Ahorn, så skal det alligevel ikke føle sig sikker, hvis det som ahornen her, var spiret frem på den forkerte side af muren.

Skålen der stammer fra den omtalte Ahorn kan bl.a. være symbol på frihed, længsel og viljestyrke.

Ahornen har sikkert smidt en million frø gennem årene, men bare nogle af dem er spiret frem, så kan det også ses som et symbol på de ting vores prismodtager har sat i gang. Selv om det har været svært i starten at skulle bryde igennem muren med den ny viden inden for træbiologien.

Med disse ord vil jeg bede forsamlingen give Niels Hvass et velfortjent bifald.

Tage Kansager
Formand DTF

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com