Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

DTF Prisen 2012: Palle Kristoffersen

DTF PRISEN 2012: PALLE KRISTOFFERSEN

Det hedder i foreningens vedtægter at Prisen kan uddeles en person, firma, kommune eller institution, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for træer/bytræer i Danmark. Der er alene tale om en æresbevisning, der følger desværre ingen kontant pengesum med uddelingen af prisen, men et lille kunstværk i træ lavet af skulptør Allan Bo Jensen, Søndersø.

Nu er der jo ikke i vedtægterne nævnt noget om at prisen skal uddeles hvert år. Det beror helt og holdent på om der er fundet en værdig modtager af prisen. En vurdering som bestyrelsen og præsidiet i DTF alene træffer og naturligvis i dybeste hemmelighed. Kun ganske få personer der er til stede her i dag ved derfor om prisen skal uddeles i år og i givet fald, hvem den skal tilfalde.

Siden foreningens forrige formand Carsten Visler i 2009 uddelte den første DTF pris til Karen Attwell, er prisen efterfølgende tildelt Frederiksberg kommune i 2010 og Københavns kommune i 2011.

I år har Dansk Træplejeforening kunnet fejre sit 25 års jubilæum. Bestyrelsen var derfor hurtig enige om, at prisen - her i Jubilæumsåret - burde tilfalde en person, der i lige så mange år har ydet en ekstraordinær indsats for vores træer.

Vi har valgt en person som om hvem man kan sige burde være selvskreven til at modtage prisen. En person der om nogen har arbejdet på at øge kendskabet til træernes vækstforhold, deres rette udvikling for at opfylde kravene som vej- og gadetræ, samt plantevalg mm.

Men inden jeg afslører årets prisvinder, så er det relevant at gå lidt tilbage i historien, for at sætte prisuddelingen lidt i relief.

Vækst og udvikling har det med at komme i bølger. På samme måde som den økonomiske vækst har det med at ske i spring (eller snarere to skridt frem og et tilbage) således sker også landvindingerne inden for de teknologiske og videnskabelige områder i spring. Produktudvikling skaber nye muligheder, gammel viden udsættes for nye typer af undersøgelser hvorved man opdager nye sammenhænge, der revolutionerer vores måder at arbejde på. Sådan var det for Dr. Alex Shigo i USA, da han for ca. 20 år siden ændrede vores opfattelse på hvad god træpleje indebar. Men der var stor modstand blandt fagfolk på området. Ikke mindst her på stedet, hvor man ikke troede på de nye resultater. Det blev således en person uden for læreranstalten (KVL), der til sidst fik overbevist professorerne, og fik ændret på vores opfattelse af træernes opbygning og dermed forbedrede vores træplejemetoder. Den person var direktør cand. hort.Niels Hvass, initiativtageren til oprettelse af Skandinavisk Afdeling under International Society of Arboriculture, ISA, som den første afdeling uden for Nordamerika.

Ikke mange år efter oprettede man her på KVL, Parkteknisk Institut, (det nuværende Skov & Landskab) , der blev skabt på initiativ af lektor Per Stahlschmidt. Man følte og sikkert med rette, behovet for at komme videre med forskningen inden for området. "Lægfolk" skulle ikke komme her og fortælle hvordan et træ var skruet sammen.

Da vi nu befinder os på det centrale Frederiksberg, på den tidligere - Kgl. Veterinær og Landbohøjskole - der nu er en del af Københavns Universitet, med det alt sigende fakultetsnavn: "SCIENCE", så kan jeg på baggrund af ovenstående omtale af gode lægfolks indsigt og fremsynethed, ikke lade være med at tænke på bysbarnet Robert Storm Petersen. Som daglig skribent i Politikken havde hans "fluer" (tegninger) en fast plads i avisspalterne. En af disse "fluer" var måske oven i købet møntet på kandidater fra KVL. Den lød som så: "Du Pericles! Ved du hvad en akademiker er? Ja, det er en person der har læst sig til det vi andre ved".

Fra venstre: Palle Kristoffersen fra IGN modtager prisen af DTF's formand Tage Kansager

Men sådan er det ikke med årets prismodtager. Han har selv haft fingrene nede i substansen. Ganske lige som Dr. Alex Shigo, finder vi vedkommende iklædt kedeldragt og gummistøvler kl. 7 om morgenen. På sin egen måde har prismodtageren skabt (sig) et ståsted i træets tjeneste gennem knapt 25 år, som det er svært at komme uden om i denne forbindelse.

Når man Googler navnet, fremkommer en imponerende lang liste over publicerede skrifter. Man vil erfare at det er en person der har mange interesser og blander sig i den måde vi indretter og leder samfundet på.

Men først og fremmest har det gennem årene vist sig, at personen har været i stand til, om måske ikke direkte at revolutionere vores metoder inden for træplejen, så alligevel at løfte og tilføre faget ny værdifuld viden og indsigt. De mange små og store bidrag har omfattet hele paletten, fra såvel producenterne af træer, planlæggernes arbejde med projektering og drift af de offentlige træer, og sidst men ikke mindst, folkene i marken, der har den altafgørende indflydelse på om tingene skal lykkes og træerne trives fra de er plantet, over etableringsbeskæring, sundhedskontrol og frem til det tidspunkt hvor de skal ryddes.

Jeg tror efterhånden at man har gættet hvem jeg taler om, så skal vi ikke give Palle Kristoffersen en varm anerkendelse her fra salen.

Det er en kendt sag at det er svært at være profet i eget hus. Nogen udefra kommende skal der til, for at de øvrige i huset også får øjnene op. Vi er en del der på tæt hold har fulgt din ihærdige indsats, og det er værd at bemærke, en indsats der ligger over hvad man kunne forvente af en person, der som i dit tilfælde har det som sit dagligt arbejdsområde. Du har magtet, ikke mindst på det seneste, at tilføre fagområdet nye arbejdsmetoder, viden og ikke mindst gjort det i samarbejde med fagets øvrige aktører.

Jeg har fundet frem til, at din første optræden på Bytræseminaret var tilbage i 1996, hvor du havde et indlæg om rodvenlig befæstelse. Du blev herefter fast indlægsholder i årene frem. I 1998 indgik DTF et samarbejde med Forskningscentret for Skov og Landskab om afholdelse af Bytræseminaret. Det første fællesprojekt blev afholdt i Ringsted, hvor jeg havde rollen som ordstyrer og tilrettelægger. Men allerede året efter satte du dig tungt på posten, som du har gjort lige siden til stor ros. Det var på Bytræseminaret i 1999, der blev afholdt på Skovskolen i Nødebo. Siden er det gået stødt fremad, til i dag. Succesen vist må siges at være fastslået, her på dit 14. Bytræseminar.  Næste år bliver vi vel nød til at holde Bytræseminaret i  Forum for at kunne være der alle sammen.

Nu skal det her jo ikke gå hen og udvikle sig til noget der minder om udsendelsen " Her er dit liv" så vi må hellere få stoppet i tide ellers kommer der blot skarpe kommentarer fra vores ordstyrer om at tiden er overskredet. For Palle holder nemlig lige så meget af sin fritid med familien i sin dejlige ejendom på Midtsjælland, så tidsplanen skal overholdes.

Ved et pudsigt sammentræf er det faldet i min lod, nu som formand for DTF, at overrække dig Foreningens Træplejepris. Stort tillykke, du har ærligt fortjent det!

Tage Kansager
Formand DTF

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk