Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

DTF Prisen 2011: Center for Park og Natur, Københavns Kommune

DTF PRISEN 2011: CENTER FOR PARK OG NATUR, KØBENHAVNS KOMMUNE

DTF-prisen blev indstiftet i 2009 og overrækkes ved årets Bytræseminar. Privatperson, firma, kommune og institution kan indstilles. Foreningens præsidie og bestyrelse indstiller kandidater, den endelig beslutning tages af bestyrelsen.

Jeg er glad for at der i DTF var bred enighed om årets prismodtager.

Jeg vil først fremhæve nogle aktiviteter, som bl.a. har ligget til grund for udvælgelsen.

  • Prismodtageren er den centrale aktør i Den grønne strategi om 100.000 nyplantede træer i år 2025.
  • Bevaring af værdifulde træer - En strategi for hvordan bevaringsværdige træer skal håndteres i forbindelse med lokalplaner og byggesagsbehandling. Budskabet er at sikre eksisterende store og sunde træer i forbindelse med byudvikling og lokalplaner.
  • Forskning - Projektet på Kgs. Nytorv i samarbejde med S&L viser lysten og evnen til at bidrage til forskning indenfor bytræer. I dette projekt er der tale om en fantastisk mulighed for at måle og kortlægge trærødders vækst i rodvenligt bærelag. Projektet har international interesse.
  • Kvalitetssikring - Vejledningen ”Byens træer – Beskæringsvejledning”, som bygger på anvisninger fra DTF’s beskæringsguide, og der er oprettet et træteam under ledelse af en ETW-certificeret træplejer.

Fra venstre: Centerchef Jon Pape og Jens Ole Juul begge fra Københavns Kommune

Som afrunding vil jeg udtrykke min store tilfredshed med at Jeres parkforvalter flittigt benytter sig af netop DTF medlemmer, når der skal rådgives om, beskæres, fældes eller plantes træer.

Så til afsløringen. Modtager er Center for Park og Natur teknik-og miljøforvaltningen, Kbh. Kommune

Repræsenteret ved centerchef Jon Pape og områdechef Jens Ole Juul, vil I komme ned til mig.

Carsten Visler
Formand DTF

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Bønnetvej 16, 4871 Horbelev
Telefon: +45 21 55 68 78/
dansktraepleje@gmail.com