Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

DTF Prisen 2010: Frederiksberg Kommune

DTF PRISEN 2010: FREDERIKSBERG KOMMUNE

Jeg er glad for at der i DTF var bred enighed om valget af årets prismodtager. En kommune i hjertet af København der adskiller sig eksemplarisk ved at have den klare målsætning, at alle byens borgere skal have udsigt til et træ fra sin bolig.

Målet opfyldes ved følgende strategi og initiativer:

  • Stor vejtræ bestand, pt 6.500 træer, uofficiel DK mester i antal vejtræer pr. km vej.
  • Stor variation i træarter, i dag cirka 22 arter, fordelt på 60 sorter.
  • Privatejede træer, ældre end 25 år, må hverken fældes eller beskæres uden kommunens tilladelse.
  • God dialog mellem dansk træplejeforenings firmamedlemmer, borgere, forvaltningen og politiker

Til det sidste punkt ønsker jeg som bytrækonsulent at supplere med egen erfaring. Når jeg bliver kontaktet af borgere i kommunen, som ønsker rådgivning om pleje og vedligeholdelse af deres træer, har det stor betydning, at jeg på kundens vegne, kan kontakte forvaltningen direkte. Forvaltningen returnere hurtigt med et kompetent svar.

Kommunens korte og fagligt kompetente beslutningsproces sikrer et godt samarbejde med Dansk Træplejeforenings firmamedllemmer.

Så til afsløringen. Modtageren af DTF-Prisen er Frederiksberg Kommune, her repræsenteret ved borgmester Jørgen Glenthøj. Stort tillykke!

Carsten Visler
Formand DTF

Fra venstre: Formand og stifter af DTF, Carsten Visler, der overrækker prisen til borgmester, Jørgen Glenthøj

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk