Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

DTF Prisen 2013: Birgit D. Kristensen

DTF 2013: Birgit D. Kristensen

Formanden for Dansk Træplejeforening Tage Kansager har i år overladt mig den ære at forestå overrækkelsen af Træplejeprisen 2013, da jeg som næstformand i foreningen har stået for lokaliseringen af årets prisvinder.

Foreningens vedtægter foreskriver, at Træplejeprisen kan uddeles til en person, et firma,  en kommune eller institution, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for træer/bytræer i Danmark. Der er alene tale om en æresbevisning, og der følger desværre ingen kontant pengesum med uddelingen af prisen, men et smukt kunstværk i træ udført af skulptør Allan Bo Jensen.

Træplejeprisen blev første gang uddelt i 2009, hvor landskabsarkitekt Karen Attwell’s indsats på vejtræområdet blev belønnet. Herefter modtog vi i  Frederiksberg Kommune prisen i 2010, og vores ’omegnskommune’ København fik prisen i 2011. Sidste år gik prisen velfortjent til Seniorrådgiver ved Skov & Landskab Palle Kristoffersen.

DTF’s  vedtægter nævner intet om, at prisen nødvendigvis skal uddeles hvert år. Det beror udelukkende på, om der det pågældende år er fundet en værdig modtager af prisen…. og det er der bestemt i år.

I bestyrelsen har vi, efter Foreningens 25 års jubilæum i 2012, arbejdet målrettet for at udvide medlemsskaren og kendskabet til Dansk Træplejeforening. Evt. ikke-medlemmer blandt jer opfordres til at besøge vor hjemmeside eller læse lidt mere om foreningens formål og virke i den nye folder, som vores sekretariatsleder har medbragt.

Langt størsteparten af vore medlemmer er bosiddende øst for Storebælt, - faktisk er der ikke mange Jyske medlemskaber, og det vil vi meget gerne rette op på.   Derfor har det glædet os særligt, at dette års prismodtager netop er fra det Jyske.

Viborg Kommune stod i sommeren 2010, som mange andre kommuner, for at finde spareforslag  i de fortsat reducerede driftsbevillinger, og desværre ramte et af forslagene en 1.300 m lang Rønneallé, der i mere end 90 år havde prydet vejstykket mellem Vester Tostrup og Møldrup i den nordlige del af kommunen.

Seljerøn Allé ved Møldrup

Den meget smukke Seljerønne-allé

(Sorbus intermedia), der i årtier havde stået som et markant og karakterskabende landskabselement, blev simpelthen dømt til fældning !

Fra venstre: Vagn Dissing DN, der på Birgit D. Kristensens vegne, modtager prisen som overrækkes af DTF's næstformand Karsten Klintø

Heldigvis rejste der sig en folkelig protest imod fældningerne, og Viborg Kommune skrinlagde projektet.

For at sikre alléen imod overgreb i fremtiden henvendte borgergruppen sig til den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening: DN i Viborg, for at søge hjælp til fredning af træerne. DN-afdeling tog affærde, og fredningen blev en realitet i sommeren 2012.

Redningen af Rønnealléen, og opfordring til den efterfølgende fredning, skyldes først og fremmest initiativet fra en særdeles engageret borger, der derfor er udvalgt til at modtage Træplejeprisen i 2013.

Redningen af Rønnealléen, og opfordring til den efterfølgende fredning, skyldes først og fremmest initiativet fra en særdeles engageret borger, der derfor er udvalgt til at modtage Træplejeprisen i 2013.

Prismodtageren er Birgit D. Kristensen, der dog desværre må modtage prisen in absentia, på grund af en uopsættelig udenlandsrejse. Birgit er meget ked af, at hun ikke kunne være her i dag, men samtidigt er hun glad for, at vi har fundet den helt rigtige til at modtage prisen for hende – nemlig en af hendes ”sammensvorne” i kampen for træerne: Formanden for DN i Viborg: Vagn Dissing.

Vagn har lovet at overbringe træpris-beviset og den smukke træskål til Birgit, så snart hun er hjemme igen, og selvfølgelig har vi også en erkendtlighed til dig Vagn for din store indsats og professionelle håndtering af fredningssagen.

Stort tillykke, og et velfortjent bifald til både Birgit og Vagn…!

Karsten Klintø, cand.hort. Stadsgartner
Dansk Træplejeforening

Sponsorere


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk