RÅDGIVNINGSTJENESTE

Der henvises primært til de certificerede træplejere som kan findes på forsiden.

I særlige tilfælde kan sekretariatet henvise til medlemmer der er i besiddelse af netop den viden der efterspørges.

Det kan f.eks. være inden for svampe og skadedyrsangreb eller jordbundsforhold.
Det skal understreges at rådgivningstjenesten som udgangspunkt ikke er gratis. Honorar aftales i givet fald med rådgiveren der henvises til.