Tilmelding og afgifter, praktiske oplysninger

Dansk Træplejeforening varetager sammen med Skovskolen certificeringen af “European Tree Workers” (ETW certificering) i Danmark.

Afhængigt af efterspørgslen vil Dansk Træplejeforening og Skovskolen gennemføre certificeringer én til to gange om året. Med dette initiativ ønskes det at bidrage til at forbedre træplejen i Danmark.

Ved tilmelding til ETW eksamen skal eksaminanden opfylde følgende betingelser:

–  Gyldigt 1. hjælps bevis
–  Beviset skal forinden sendes til Merete Tønder på Skovskolen

–  Baggrund: Minimum et kursus i udvidet træklatring.
–  Samt et års praktisk erfaring som træplejer.
–  Gennemført kursus i højderedning / Aerial rescue.

Tilmelding til: Merete Tønder (Skovskolen) tlf. 3533 1596 el. mtoe@ign.ku.dk 14 dage før eksamen afholdes.

Certificeringsafgifter

Ved tilmelding skal indbetales en certificeringsafgift på:
For DTF medlemmer: kr. 6.500,-   (gælder foråret 2018)
For ikke DTF medlemmer: kr. 7.500,-  (gælder foråret 2018)

Afgiften opkræves hver gang man tilmelder sig, dvs. også hvis man er dumpet første gang man gik op.
Afgiften dækker udgifter til  EAC censor, DTF eksaminatorer, Skovskolen og forplejning.

Afgifter for Recertificering

Ved tilmelding skal der betales en afgift til recertificering på:
For DTF medlemmer: kr.  1200,-
For ikke DTF medlemmer: kr. 1600,-

Betalingen skal senest være DTF's sekretariat i hænde den 15. november året før udløbet af de 3 år.