Præsidie

På generalforsamlingen vælges et Præsidium på indtil 10 medlemmer.
Valgperioden for præsidiemedlemmerne er på et år.

Præsidiemedlemmerne deltager i nogle emnegrupper der nedsættes sammen med bestyrelsen.

Til højre kan du se hvem der aktuelt sidder i Præsidiet.

Præsidiet 2015-2016 består af:

  • Jens Andersen
  • Palle Kristoffersen
  • Rasmus Matthison
  • Christian Nørgård Nielsen
  • Kim Poulsen
  • Sven Thor Rasmussen
  • Tage Rønne
  • Jacob Schwartz
  • Jacob B. Vind

Suppleanter:

  • Peder Dich