Præsidie

På generalforsamlingen vælges et Præsidium på indtil 10 medlemmer.
Valgperioden for præsidiemedlemmerne er på et år.

Præsidiemedlemmerne deltager i nogle emnegrupper der nedsættes sammen med bestyrelsen.

Til højre kan du se hvem der aktuelt sidder i Præsidiet.

Præsidiet 2017-2018 består af:

 • Christian Nørgaard Nielsen
 • Frederik Juul Simon
 • Jacob B. Vind
 • Jacob Schwartz
 • Karen Attwell
 • Kim Poulsen
 • Palle Kristoffersen
 • Rasmus Matthison
 • Sven Thor Rasmussen
 • Peder Dich

Suppleanter:

 • Jens Andersen