Formål

Det er Dansk Træplejeforenings formål at fremme forståelsen for bytræernes værdi i lokalmiljøet samt sikre at bytræerne får optimale vækstbetingelser og professionel pleje.

Dette sker bl.a. ved at:

  • Opfordre og bidrage til forskning indenfor plantning og pleje af bytræer
  • Udbrede viden om træernes biologi, plantning og pleje og understøtte uddannelsesinitiativer
  • Skabe et fælles forum for fagområdets aktører - bl.a. ved afholdelse af seminarer og klatrekonkurrencer
  • Rådgive om metoder til værdisætning af bytræer
  • Aktivt støtte Nordisk Fond for Bytræer
  • Aktivt tage del i den europæiske udvikling og harmonisering af faget træpleje.
  • Højne sikkerhed omkring træer og understøtte uddannelse af træplejere
  • Understøtte og udgive litteratur indenfor fagområdet
  • Udsende medlemsinformation af høj faglig kvalitet

Træer i byen er oftest markante æstetiske og arkitektoniske elementer, der udover at fortælle om livets gang via deres udspring, blomstring og løvfald, også er vigtige skalaformidlere ved mange byggerier. Derudover er træerne vigtige, biologiske elementer med mange fordele for nærmiljøet: Træerne giver bl.a. læ og skygge, renser luften og producerer ilt. Herudover har træerne stor betydning som hjemsted for fugle, insekter og andre af byens dyr.

 

Efter elmesygens hærgen i Danmark er der de seneste årtier plantet mange nye træer i byerne. Det er dog ikke altid let at få træerne til at gro i byen. Vækstbetingelserne er ofte dårlige på grund af pladsmangel, komprimeret jord, vandmangel, vejsalt og på grund af et generelt stort slid på de arealer hvor træerne skal gro. Derfor er det vigtigt, at nye træplantninger planlægges nøje, at der vælges de rigtige træer til det pågældende sted og at de valgte planter er af en god kvalitet. Herudover skal selve plantningen og den efterfølgende træpleje udføres i et professionelt højt niveau.

Mange af byens ældre træer skal ofte plejes (beskæres) for at undgå at de skygger i smalle gaderum og baggårde, samt for at undgå farlige situationer med grene, der falder ned. Dette arbejde kræver faglig viden, uddannelse og specialudstyr, for at undgå personulykker og unødig skade på træerne. I værste fald kan en forkert beskæring medføre at træerne efterfølgende bliver farlige for omgivelserne, fordi forkert beskæring kan medføre at træerne efter få år begynder at tabe de nydannede grene. Herudover kan forkert beskæring bevirke at træerne begynder at rådne. Der findes i dag stor viden om korrekt træbeskæring indenfor Dansk Træplejeforening. Beskæring skal sikre at det enkelte træs særegne udtryk bevares, samtidig med at træet tager mindst mulig skade af det udførte arbejde. Det anerkendes f.eks. ikke, at træernes krone bortskæres (topkapning). Denne procedure skader træerne og er generelt æstetisk utilfredsstillende.