Konkurrenceregler

De regler der benyttes når der afholder DM i træklatring følger ISA vedtagne regler, som det fremgår af ISA's hjemmeside under fanebladet:  International Tree Climbing Championship, følge linket her.

Reglerne bliver løbende opdateret i takt med udviklingen inden for klatreudstyr og arbejdsmiljø og sikkerhed. Regelsættet fylder ca. 50 sider og findes på linket her.