Bestyrelse

På generalforsamlingen vælges en Bestyrelse og et Præsidium.

Til Bestyrelsen vælges 5 personer for en periode på to år.
Således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Der vælges ligeledes en suppleant, for en valgperiode på et år.

Nedenfor kan du se hvem der sidder i bestyrelsen. Klik her for at se hvem der sidder i præsidiet.

 

Bestyrelsen 2017-2018 består af:

 • Lars Christensen, formand
 • Karsten Klintø, næstformand
 • Tage Rønne, kasserer
 • Kasper Weitemeyer, sekretær
 • Morten Scharling, medlem

Bestyrelsessuppleant:

 •  Tage Kansager, afgående formand

  På billedet ses fra venstre:
  Kasper W.
  Tage K.
  Karsten K.
  Lars C.
  Morten S.
  Tage R.
  .

Bestyrelse_2017-18_IMG_2897