Bestyrelse

På generalforsamlingen vælges en Bestyrelse og et Præcidie.

Til Bestyrelsen vælges 5 personer for en periode på to år.
Således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Nedenfor kan du se hvem der sidder i bestyrelsen. Klik her for at se hvem der sidder i præsidiet.

 

Bestyrelsen 2015-2016 består af:

  • Tage Kansager, formand
  • Karsten Klintø, næstformand
  • Lars Christensen, kasserer
  • Oliver Bühler, sekretær
  • Kasper Weitemeyer, medlem

Bestyrelsessuppleant:

  •  Morten Scharling

.

 

_mg_6745-red