Artikler med mere

Tilgængelig for DTF medlemmer.

Artikler mm. er et menupunkt der kommer til at indeholde relevante artikler om bytræer og henvisninger til artikler mm. fra andre relevante og pålidelige internetsider der beskæftiger sig professionelt med trædyrkning og træpleje.

For at lette søgningen er artiklerne opdelt i 6 grupper:

1. Beskæring 2. Miljø, Biologi & Økonomi 3. Plantning 4. Sygdomme 5. Træer 6. Vækstjord